Uvedba daljinskega vodenja prometa na glavnih progah javne železniške infrastrukture

Namen projekta je uvedba daljinskega vodenja prometa na preostalih glavnih progah javne železniške infrastrukture, in sicer na progah št. 10 d.m.–Dobova–Ljubljana in št. 30 Zidani Most–Šentilj–d.m. To sta edini progi v jedrnem TEN-T omrežju v Sloveniji, ki še nista vključeni v daljinsko vodenje prometa, kot tudi edini progi brez daljinskega vodenja prometa v tovornih koridorjih RFC 5 (Baltsko-jadranski) in RFC 6 (Sredozemski). Danes se promet vlakov na progah št. 10 in št. 30 vodi krajevno na postajah, z dogovarjanjem prometnikov med sosednjimi postajami.

Za vzpostavitev daljinskega vodenja prometa je potrebno zadostiti naslednjim pogojem: gradnja izvennivojskih dostopov na peronsko infrastrukturo, posodobitev signalno varnostnih naprav in uvedba daljinskega vodenja prometa.

Zaradi obsežnosti je projekt razdeljen na dve fazi:

1. faza zajema nadgradnjo signalnovarnostnih (SV) naprav, uvedbo daljinskega vodenja prometa na progi št. 30 Zidani Most–Šentilj–d.m. na odseku Zidani Most-Ljubljana (do postaje Laze) in gradnjo izvennivojskih dostopov na perone. Izvedba 1. faze je načrtovana do konca leta 2023.

2. faza zajema uvedbo daljinskega vodenja prometa na odseku d.m.–Dobova–Zidani Most. Izvedba 2. faze je načrtovana po letu 2023.

Projekt je v fazi priprave razpisne dokumentacije za uvedbo daljinskega vodenja prometa na progi št. 30 Zidani Most–Šentilj–d.m.

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.