Uvedba daljinskega vodenja prometa na glavnih progah javne železniške infrastrukture

Namen projekta je uvedba daljinskega vodenja prometa na preostalih glavnih progah javne železniške infrastrukture in sicer na progah št. 10 d. m.–Dobova–Ljubljana in št. 30 Zidani Most–Šentilj–d. m.

 

Cilji projekta:

  • daljinsko vodenje prometa,
  • višja stopnja zagotavljanja varnosti,
  • nadgradnja oz. novogradnja varnostnih naprav,
  • povečanje funkcionalnosti signalnovarnostnih naprav,
  • optimizacija oz. rekonstrukcija postaj,
  • izvedba izvennivojskih dostopov na železniških postajah.

 

Potrebni ukrepi:

 

 

 

 

 

i00601.png

Shematski zemljevid