Uvedba daljinskega vodenja prometa na glavnih progah javne železniške infrastrukture

Namen projekta je uvedba daljinskega vodenja prometa na preostalih glavnih progah javne železniške infrastrukture, in sicer na progah št. 10 d.m.–Dobova–Ljubljana in št. 30 Zidani Most–Šentilj–d.m. To sta edini progi v jedrnem TEN-T omrežju v Sloveniji, ki še nista vključeni v daljinsko vodenje prometa, kot tudi edini progi brez daljinskega vodenja prometa v tovornih koridorjih RFC 5 (Baltsko-jadranski) in RFC 6 (Sredozemski). Danes se promet vlakov na progah št. 10 in št. 30 vodi krajevno na postajah, z dogovarjanjem prometnikov med sosednjimi postajami.

Za vzpostavitev daljinskega vodenja prometa je potrebno zadostiti naslednjim pogojem: gradnja izvennivojskih dostopov na peronsko infrastrukturo, posodobitev signalno varnostnih naprav in uvedba daljinskega vodenja prometa.

Zaradi obsežnosti je projekt razdeljen na dve fazi:

1. faza zajema nadgradnjo signalno-varnostnih naprav (SV naprav), uvedbo daljinskega vodenja prometa na progi št. 30 Zidani Most–Šentilj–d.m. in na progi  št. 10 d.m.–Dobova–Zidani most–Ljubljana na odseku Zidani Most–Ljubljana (do postaje Laze) in gradnjo izvennivojskih dostopov na perone. 1. faza je razdeljena na dve etapi:

  • Etapa A: zajema nadgradnjo SV naprav in uvedbo daljinskega vodenja prometa na progi št. 30 Zidani Most–Šentilj–d.m., gradnjo izvennivojskih dostopov na perone na postajah proge št. 30 in na odseku proge Zidani Most–Ljubljana. Etapa A zajema tudi nadgradnjo centrov vodenja prometa v Republiki Sloveniji.  Zaključek del na etapi A je predviden do konca leta 2023.
  • Etapa B: zajema nadgradnjo SV naprav in uvedbo daljinskega vodenja prometa na odseku Zidani Most–Ljubljana (do vključno postaje Laze). Zaključek del na etapi A je predviden do konca leta 2025.

2. faza zajema nadgradnjo SV naprav, gradnjo izvennivojskih dostopov na perone in uvedbo daljinskega vodenja prometa na odseku Dobova–Zidani Most. Pričetek del je predviden po letu 2025. Projekt je v fazi izbora ponudb za vgradnjo SV naprav na progi št. 30 Zidani Most–Šentilj–d.m.

Shematski zemljevid