Uvedba daljinskega vodenja prometa na glavnih progah javne železniške infrastrukture

Namen projekta je uvedba daljinskega vodenja prometa na preostalih glavnih progah javne železniške infrastrukture, in sicer na progah št. 10 d.m.–Dobova–Ljubljana in št. 30 Zidani Most–Šentilj–d.m.

Za vzpostavitev daljinskega vodenja prometa je potrebno zadostiti naslednjim pogojem:

 • gradnja izvennivojskih dostopov na peronsko infrastrukturo,
 • posodobitev signalno varnostnih naprav in
 • uvedba daljinskega vodenja prometa.

Zaradi obsežnosti je projekt razdeljen na dve fazi:

 1. faza zajema nadgradnjo signalno-varnostnih naprav (SV naprav), uvedbo daljinskega vodenja prometa na progi št. 30 Zidani Most–Šentilj–d.m. in na odseku proge Zidani most–Ljubljana (do postaje Laze) ter gradnjo izvennivojskih dostopov na perone.

  1. faza bo izvedena do konca leta 2027.
   

1. faza bo izvedena v več sklopih, trenutno potekajo naslednje aktivnosti:

 • Nadgradnja železniškega postajališča Štore
  Trajanje: april 2019–marca 2020
  Pogodbena vrednost del: 2,4 milijona evrov
 • Nadgradnja signalnovarnostnih naprav na progi Zidani most-Šentilj-d.m.
  Trajanje: 2019–2025
  Pogodbena vrednost del: 71,4 milijona evrov
 • Izvedba podatkovnega omrežja za daljinsko vodenje prometa na javni železniški infrastrukturi
  Trajanje: januar 2020–junij 2021
  Pogodbena vrednost del: 6 milijonov evrov
 • Vzpostavitev daljinskega vodenja železniškega prometa na javni železniški infrastrukturi v Republiki Sloveniji
  Trajanje: september 2020–marec 2026
  Pogodbena vrednost del: 17,61 milijona evrov
 • Izvedba centralnega nadzornega sistema SCADA vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami na progi št. 30 Zidani Most – Šentilj - d.m.
  Trajanje: 2021–2023
  Ocenjena vrednost del: 4,2 milijona evrov

 

i00601.png

Shematski zemljevid