Vzpostavitev daljinskega vodenja železniškega prometa na javni železniški infrastrukturi v Republiki Sloveniji

Obseg del:

  • nadgradnja centrov vodenja prometa v Mariboru, Postojni in Ljubljani,
  • vzpostavitev redundančnosti med CVP Maribor, CVP Postojna in CVP Ljubljana,
  • vključitev novih in obstoječih daljinsko vodenih prog v center vodenja prometa,
  • vključitev nadzornega sistema SCADA v centralno vodenja prometa (CVP) ter uvedba delovnega mesta operaterja upravljavca s sistemom SCADA,
  • vključitev sistema detektorjev tirnih vozil ob progi v CVP,
  • vključitev sistema obveščanja potnikov v CVP,
  • vključitev ostalih podpornih sistemov v CVP (videonadzor, sistem detekcije plazov, požarna varnost,….).