Kontakt

Direkcija RS za infrastrukturo

Hajdrihova 2a
1000 Ljubljana

Centrala
t: 01 478 80 02
e: gp.drsi@gov.si

Sektor za železnice, Maribor
t: 02 234 14 21