Status

V teku
V pripravi
Zaključeno

Financiranje

Finančna perspektiva 2007–2013
Finančna perspektiva 2014–2020
Projekti financirani samo iz proračuna RS

Za gradnjo, obnovo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture je pristojna Direkcija RS za infrastrukturo.

Loading

Glede na izbran status in vrsto financiranja prikazano: 22 projektov.