Nadgradnja železniške postaje Domžale

Logotip: Financira Evropska unija - NextGenerationEu

TRAJANJE: julij 2022–julij 2023

Železniška postaja Domžale se nahaja na regionalni progi št. 21 Ljubljana Šiška–Kamnik Graben, ki ni elektrificirana. Z nadgradnjo železniške postaje je bila zagotovljena peronska infrastruktura skladno s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost ter zagotovljena prijaznejša infrastruktura, prilagojena gibalno oviranim osebam. Nadgradnja je omogočila optimizacijo delovnih procesov na območju železniške postaje in zmanjšanje stroškov vzdrževanja ob višji stopnji varnosti v železniškem prometu.

Cilji projekta:

 • povečanje zmogljivosti postaje,
 • dvig osne obremenitve na kategorijo D4 (225 kN/os) in dolžinske obremenitve 80kN/m,
 • zagotovitev interoperabilnosti,
 • povečanje stopnje varnosti prometa,
 • uporabniku prijaznejša infrastruktura,
 • fleksibilnejše odvijanje prometa,
 • omogočeno obratovanje daljših tovornih vlakov.

Nadgradnja železniške postaje Domžale je zajemala:

 • nadgradnjo tirov in tirnih naprav,
 • gradnjo dveh novih peronov,
 • gradnjo podhoda z dvigali, s katerim bo povezana tudi Kolodvorska cesta in Roška ulica,
 • prenovo postajnega poslopja (čakalnica, blagajna, tehnični prostori in sanitarije),
 • ureditev parkirišča in kolesarnic,
 • gradnjo avtobusnega obračališča
 • nadgradnjo signalnovarnostnih, telekomunikacijskih in elektroinštalacijskih naprav.

Financiranje

Vrednost investicije je 18,11 milijona evrov, od tega je 10,4  milijona evrov prispevala Evropska unija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Video

Vizualizacija nadgradnje železniške postaje Domžale