Nadgradnja železniške postaje Domžale

Logotip: Financira Evropska unija - NextGenerationEu

TRAJANJE: julij 2022–julij 2023

Železniška postaja Domžale se nahaja na regionalni progi št. 21 Ljubljana Šiška–Kamnik Graben, ki ni elektrificirana. Z nadgradnjo železniške postaje je bila zagotovljena peronska infrastruktura skladno s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost ter zagotovljena prijaznejša infrastruktura, prilagojena gibalno oviranim osebam. Nadgradnja je omogočila optimizacijo delovnih procesov na območju železniške postaje in zmanjšanje stroškov vzdrževanja ob višji stopnji varnosti v železniškem prometu.

Cilji projekta:

 • povečanje zmogljivosti postaje,
 • dvig osne obremenitve na kategorijo D4 (225 kN/os) in dolžinske obremenitve 80kN/m,
 • zagotovitev interoperabilnosti,
 • povečanje stopnje varnosti prometa,
 • uporabniku prijaznejša infrastruktura,
 • fleksibilnejše odvijanje prometa,
 • omogočeno obratovanje daljših tovornih vlakov.

Obseg del:

 • nadgradnja tirov in tirnih naprav,
 • gradnja novega bočnega in otočnega perona,
 • izvedba podhoda do peronske infrastrukture z elementi oz. napravami za funkcionalno ovirane in invalidne osebe, s katerim bo povezana tudi Kolodvorska cesta in Roška ulica,
 • ureditev postajnega poslopja (čakalnice in sanitarije),
 • ureditev parkirišča in kolesarnic,
 • namestitev novih signalnovarnostnih naprav, nadgradnja telekomunikacijskih in elektroinštalacijskih naprav.

Financiranje

Vrednost vseh podpisanih pogodb je 18,11 milijona evrov, od tega je 13,69 milijona evrov prispevala Evropska unija v okviru Načrt za okrevanje in odpornost v višini.

Video

Vizualizacija nadgradnje železniške postaje Domžale