Nadgradnja železniške proge Poljčane–Slovenska Bistrica

Začetki

Za projekt Nadgradnja odseka železniške proge Poljčane–Slovenska Bistrica je bila leta 2015 izdelana celotna investicijska dokumentacija, na podlagi katere je Evropska komisija odobrila nepovratna sredstva v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) 2014–2020. Zaključek izvedbe projekta je predviden v sredini leta 2019.

Investitor nadgradnje odseka železniške proge med Poljčanami in Slovensko Bistrico je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, podvoz na železniški postaji v Poljčanah pa bo izveden tudi s pomočjo Občine Poljčane.

Investicijska vrednost projekta je 51,8 milijona evrov. Glede na Sporazum o nepovratnih sredstvih Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) so projektu odobrena evropska sredstva v vrednosti 11,94 milijona evrov. Ostala finančna sredstva so zagotovljena iz proračuna Republike Slovenije.

Namen nadgradnje odseka železniške proge Poljčane–Slovenska Bistrica

Osnovni namen nadgradnje odseka železniške proge Poljčane–Slovenska Bistrica je zagotavljanje tehničnega stanja javne železniške infrastrukture, skladnega s panevropskim koridorjem TEN-T ter s tem povečanje varnosti in urejenosti železniškega prometa. Odsek je sestavni del javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji in je pomemben predvsem v mednarodnem tovornem prometu na smeri severovzhod–jugovzhod.

Projekt je velikega pomena za lokalne prebivalce in za sam razvoj železniške infrastrukture. Glavni cilj projekta je dvig kategorije proge s C3 (20 t/os in 72 kN/m) na D4 (22,5 t/os in 80 kN/m) in s tem zagotavljanje interoperabilnosti proge, kakor tudi zagotavljanje varnosti in urejenosti železniškega prometa.

Pri železniški postaji Poljčane bo ukinjen nivojski prehod čez železniško progo. Namesto tega bosta zgrajena podvoz in podhod za dostop potnikov na peron železniške postaje.
 

Pri železniški postaji Poljčane bo ukinjen nivojski prehod čez železniško progo. Namesto tega bosta zgrajena podvoz in podhod za dostop potnikov na peron železniške postaje.

Z izvedbo projekta bo urejen lažji in varnejši dostop do prenovljenega perona za vse potnike na obeh postajah nadgrajenega odseka, tako v Poljčanah kot Slovenski Bistrici. Zaradi zmanjšanja obsega vzdrževalnih del se bodo znižali stroški vzdrževanja železniške infrastrukture. S povečanjem zmogljivosti in prepustnosti proge pa se bodo povečale tudi hitrosti vlakov. Vse te pozitivne ukrepe bodo najbolj občutili prav uporabniki železniškega prometa, prav tako pa bodo na boljšem tudi uporabniki cest, za katere se bosta ukinila cestna nivojska prehoda, namesto katerih bosta zgrajena nadvoz in obvozna cesta v Spodnji Brežnici.

Uredile se bodo tudi elektroenergetske, telekomunikacijske in signalnovarnostne naprave.

Uredile se bodo tudi elektroenergetske, telekomunikacijske in signalnovarnostne naprave.

 

Nadgradnja železniške proge Poljčane–Slovenska Bistrica

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.