Uvedba sistema ETCS na koridorju D

TRAJANJE: julij 2012–marec 2016

Sistem ETCS

Evropski sistem za nadzor vlakov (European Train Control System – ETCS) je eden od ukrepov vzpostavitve notranjega trga Evropske unije za zagotavljanje interoperabilnosti evropskega železniškega omrežja. To pomeni zagotavljanje enakih prevoznih standardov kot so osna obremenitev, prosti profil, vozna mreža, operativno vodenje železniškega prometa in poenotenje tehničnih sredstev za nadzor in vodenje vlakov.

Namen projekta ERTMS/ETCS - European Railway Transportation Management System/ European Train Control System je izgradnja in vzpostavitev  enotnega in standardiziranega podsistema, ki zagotavlja interoperabilnost signalizacije in komunikacij na evropskih železniških omrežjih. Podsistemi so definirani v TSI-Tehničnih specifikacijah za interoperabilnost in EN-Evropskih standardih.

Trenutno imajo države članice vgrajene nacionalne sisteme za nadzor in vodenje vlakov (več kot 20 različnih nacionalnih sistemov), ki onemogočajo neprekinjen čezmejni železniški promet, saj je treba zaradi tega menjati lokomotivo ali na lokomotivo vgraditi drage nacionalne sisteme za nadzor in vodenje vlakov. Z uvedbo sistema ETCS bo omogočen čezmejni železniški promet brez ustavljanja vlakov na meji, kar bo pomenilo dodatno konkurenčno sposobnost tako v tovornem kot tudi potniškem prometu, saj se bo zmanjšal potovalni čas zaradi neprekinjenega čezmejnega prometnega toka, prav tako pa se bodo zmanjšali tudi stroški železniškega prometa.

Sistema ETCS na koridorju D v Republiki Sloveniji

V finančni perspektivi 2007-2013 je bil sistem ETCS nivoja 1, verzije 2.3.0d (Baseline 2), vzpostavljen na 412 kilometrih proge - od državne meje z Italijo, preko Sežane, Ljubljane, Zidanega Mosta, Pragerskega, Hodoša do državne meje z Madžarsko ter na progi Divača–Koper.

Vrednost projekta, ki je trajal od julija 2012 do marca 2016, je znašala 50,88 milijona evrov. Projekt je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi iz finančnega programa TEN-T v programskem obdobju 2007–2013 v višini 20,08 milijona evrov.


Slika: potek koridorja D v Republiki Sloveniji

V letu 2013 sta bila najprej dokončana oba pilotna odseka, do konca leta 2015 pa so bili dokončani tudi vsi preostali odseki S1 do S5 na koridorju D v RS :

  • P1 - drž. meja–Sežana–Pivka,
  • P2 - Murska Sobota–Hodoš–drž. meja,
  • S1 - Ljubljana–Pivka,
  • S2 - Zidani Most–Pragersko,
  • S3 - Ljubljana–Zidani Most,
  • S4 - Divača–Koper,
  • S5 - Pragersko–Murska Sobota.

V letu 2016 se bila izvedena vsa preostala manjša dela za zaključitev investicije in vsi potrebni postopki za vključitev ETCS naprav na koridorju D v operativno obratovanje, kot je med drugim vpis ETCS naprav v register železniške infrastrukture, prilagoditev pravilnikov in navodil za operativno uporabo ETCS naprav, šolanje operativnega in vzdrževalnega osebja, idr.

ETCS sistem nivoja 1, verzije 2.3.0d (Baseline 2) na koridorju D v RS je bil vključen v operativno uporabo 1. 9. 2017.

Z uvedbo sistema ETCS na koridorju D je Republika Slovenija postala ena od vodilnih držav članic Evropske unije pri uvajanju železniških interoperabilnih sistemov, saj je v okviru tega projekta vključila v obratovanje skoraj 80 odstotkov vsega železniškega jedrnega omrežja v Sloveniji, do konca leta 2023 pa bo vključen sistem ETCS na celotnem jedrnem omrežju v RS. S sistemom ETCS bomo izboljšali konkurenčno sposobnost železniškega omrežja, saj se bo v prihodnosti začel železniški promet zaradi manjših stroškov preusmerjati na interoperabilno železniško omrežje. S tem bodo omogočeni tudi pogoji za konkurenčen nastop domačih železniških prevoznikov izven meja Slovenije. Sistem ETCS povečuje prepustnost železniškega omrežja in ne nazadnje varnost železniškega in seveda tudi cestnega prometa na nivojskih prehodih ceste preko železnice. S sistemom ETCS se zmanjšuje obremenjenost strojevodij, saj jim je z njim omogočen kontinuiran nadzor nad vodenjem vlakov v lokomotivi, kar pa seveda posledično dodatno povečuje varnost železniškega prometa. Z neprekinjenim čezmejnim prometnim tokom se bodo skrajšali potovalni časi, kar bo povečalo uporabo železniškega prometa tudi za prevoz potnikov.

V naslednji fazi bo sistem ETCS nivoja 1 z balise infill funkcijo baseline 3 vzpostavljen na železniških progah Pragersko–Šentilj–državna meja in Zidani Most–Dobova–državna meja v skupni dolžini 90 km.

Publikacije

01. 06. 2016, Sistem ETCS na koridorju D (SI) (.pdf)

01. 06. 2016, Sistem ETCS na koridorju D (EN) (.pdf)

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.