Nadgradnja vozlišča Pragersko

Logotip: Evropska unija - Evropski sklad za regionalni razvoj

Železniška postaja Pragersko, ki je namenjena tovornem in potniškemu prometu v notranjem in mednarodnem prometu, je sestavni del jedrnega TEN-T omrežja, saj leži na stičišču Baltsko-jadranskega koridorja, ki poteka v smeri Gradec–Šentilj–Maribor–Ljubljana–Koper/Trst in Sredozemskega koridorja, ki poteka v smeri Benetke-Trst/Koper–Ljubljana–Pragersko–Hodoš–Budimpešta.

Cilji projekta:

 • izboljšanje tehničnih in tehnoloških parametrov postaje in vozlišča,
 • povečanje kategorije proge s C3 (nosilnost 20 t/os) na D4 (nosilnost 22,5 t/os),
 • ureditev izvennivojskih križanj cest z železnico,
 • ureditev izvennivojskega dostopa na perone,
 • odprava in preprečevanje negativnih vplivov na okolje,
 • zagotovitev ustreznega priključevanja na modernizirano železniško progo Pragersko–Ormož–Hodoš.

Obseg del:

 • nadgradnja in posodobitev železniške postaje Pragersko,
 • nadgradnja tirov in tirnih naprav, signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav (SVTK) ter vozne mreže,
 • gradnja dveh peronov z nadstrešnicami,
 • ureditev dostopa potnikov na perone (podhod s stopniščem in dvigalom),
 • gradnja novega cestnega podvoza skozi Pragersko,
 • rekonstrukcija postajnega poslopja,
 • ureditev dveh parkirišč v sklopu železniške postaje,
 • izvedba 2,12 km protihrupnih ograj.

Izvedba del: junij 2021–julij 2023

FINANCIRANJE PROJEKTA

Ocenjena vrednost investicije znaša 88,9 milijona evrov. Zagotovljeno je sofinanciranje projekta z evropskimi sredstvi v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 40 milijonov evrov. Prav tako je projekt sofinanciran iz Sklada za podnebne razmere v višini 10 milijonov evrov.

Za izvedbo gradbenih del je podpisana pogodba z izvajalcema Riko d.o.o. in RZD International LLC v višini 63,2 milijona evrov.