Nadgradnja železniške proge državna meja–Dobova–Zidani Most

 

Odsek d. m.–Dobova–Zidani Most leži na glavni železniški progi št. 10 d. m.–Dobova–Ljubljana in predstavlja na območju Slovenije glavno prometno povezavo Hrvaške s Slovenijo. Je tudi del jedrnega omrežja TEN-T ter del Mediteranskega koridorja. Trenutno proga ne zadošča vsem standardom predpisanim z EU direktivami, zato je potrebna nadgradnja, ki bo izboljšala varnost, interoperabilnost in prepustnost proge.

 

CILJI PROJEKTA:

 • odprava ozkega grla,
 • zagotavljanje interoperabilnosti,
 • omogočeno obratovanje daljših tovornih vlakov ter vožnja sodobnih vlakov,
 • skrajšanje voznih časov,
 • uporabniku prijaznejša infrastruktura, predvsem za funkcionalno ovirane osebe,
 • povečanje stopnje varnosti prometa,
 • učinkovitejše vodenje prometa,
 • zmanjšanje hrupa,
 • boljša dostopnost do posameznih regij in boljša medregijska povezava.

 

OBSEG DEL:

 • nadgradnja železniških postaj Brežice, Krško, Brestanica, Blanca, Sevnica, Breg in železniških postajališč Libna in Loka,
 • nadgradnja medpostajnih odsekov d. m.–Dobova, Dobova–Brežice, Brežice–Krško, Krško–Zidani Most in postaje Dobova.

 

Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije.

 

Financiranje

Ocenjena vrednost projekta znaša 431,92 milijona evrov. Za izdelavo projektne dokumentacije je zagotovljeno sofinanciranje iz Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) v višini 6,97 milijona evrov.