NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE PROGE CELJE–VELENJE

Proga med Celjem in Velenjem je del nekdanje Lavantinske železnice med Zeltwegom in Celjem, ki so jo v več fazah gradili v drugi polovici 19. stoletja. Omenjeni odsek, ki so ga gradile Štajerske deželne železnice in je bil pomemben predvsem zaradi rudnikov lignita v Šaleški dolini, v okolici Velenja in Šoštanja, je bil odprt 29. decembra 1891. Leta 1899 so odsek podaljšali do Dravograda, a so ga med Velenjem in Otiškim Vrhom leta 1968 demontirali. Regionalna proga št. 31 Celje–Velenje je dolga 37,99 kilometrov in je danes v celoti enotirna in ni elektrificirana. Na progi je 6 postaj (brez postaje Celje), 5 postajališč, 50 nivojskih prehodov in en predor.

Cilji projekta:

 • povečanje zmogljivosti železniških postaj,
 • povečanje števila potnikov,
 • skrajšanje voznih časov,
 • fleksibilnejše odvijanje železniškega prometa,
 • povečanje stopnje varnosti prometa zaradi ureditve obstoječih nivojskih prehodov,
 • uporabniku prijaznejša infrastruktura,
 • zagotovitev interoperabilnosti,
 • povečanje števila tovornih vlakov in količine tovornega prometa,
 • odprava ozkih grl in uvedba 30-minutnega taktnega voznega reda v prometnih konicah,
 • zmanjšanje stroškov vzdrževanja,
 • uvedba daljinskega vodenja prometa, ki bo omogočala bolj učinkovitejše vodenje prometa.

Obseg del:

 • prenovo obstoječih postaj in postajališč,
 • nujna gradbena dela na odprti trasi,
 • ureditev nivojskih prehodov cest z železnico,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav,
 • uvedba daljinskega vodenja prometa na celotni trasi.

Izvedba je del je predvidena v letih 2024–2029.
Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije.

Financiranje:

Ocenjena vrednost na podlagi DIIP znaša 96,37 milijona evrov.

 

Potek regionalne železniške proge Celje–Velenje