Nadgradnja železniške proge Grosuplje–Kočevje

Železniška proga Grosuplje–Kočevje, t.i. kočevska proga, dolžine 49 km, je bila predana v uporabo leta 1893. Postaje so opremljene z mehanskimi signalno-varnostnimi napravami in signali, proga je bila pred modernizacijo deklarirana za 16 tonsko osno obremenitev in največjo dovoljeno hitrost vlakov od 20km/h do 50 km/h. Na progi je bilo 81 nivojskih prehodov ceste preko železniške proge, leta 1970  pa je bil ukinjen  potniški promet na tej progi.

Nadgradnja železniške proge št. 82 Grosuplje–Kočevje je razdeljena v 3 faze. Prva faza in prva etapa druge faze sta že izvedeni.

Že izvedena dela

1. faza - nadgradnja železniškega odseka Grosuplje–Ortnek

Izvedba del: 2008–2011
Vrednost del: 41,9 milijona evrov
Obseg del: nadgradnja 26,8 km dolgega odseka Grosuplje–Ortnek

2. faza, 1. etapa - nadgradnja železniškega odseka Ortnek–Ribnica

Izvedba del: 2012–2013
Vrednost del: 18,32 milijona evrov
Obseg del: nadgradnja 9,2 km dolgega odseka Ortnek–Ribnica, dela na postaji Ribnica ter postajališču Žlebič

Predvidena izvedba del

2. faza, 2. etapa - nadgradnja železniškega odseka Ribnica–Kočevje

Izvedba del: 2016–2018
Vrednost del: 15,82  milijona evrov

Izvedba gradbenih del v okviru 2. faze, 2. etape zajema:

 • nadgradnjo železniške proge v skupni dolžini 12,12 km in zagotovitev kategorije proge D4 (225kN/os, 80 kN/m),
 • obnovo železniške postaje Kočevje (nov pokriti otočni peron, ureditev postajnega poslopja, gradnja nakladalne klančine, gradnja parkirišča…),
 • ureditev postajališča Stara Cerkev (gradnja perona z zavetiščem, gradnja parkirišča, izvedba razsvetljave…),
 • izvedba del na postaji Ribnica (ureditev nakladalne klančine, vgradnja dvigal za namen izven nivojskega dostopa na perone, gradnja parkirišča, ureditev postajnega poslopja…),
 • izvedba del na postaji Ortnek (gradnja perona z zavetiščem, ureditev nakladalne klančine, gradnja parkirišča…),
 • izvedba del na postaji Dobrepolje (gradnja peronov z izvennivojskim dostopom, ureditev postajnega poslopja, gradnja nove nakladalne klančine, gradnja parkirišča…),
 • ureditev postajališča Čušperk (gradnja novega perona z zavetiščem, parkiriščem, razsvetljavo…),
 • ureditev postajališča Spodnja Slivnica (gradnja novega perona z zavetiščem, parkiriščem, razsvetljavo…),
 • gradbena ureditev nivojskih prehodov.

 

3. faza - izvedba signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) del

Izvedba del: 2018
Ocenjena vrednost del: 19,57 milijona evrov

Predviden obseg del:

 • zamenjava in posodobitev signalno varnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav na celotni železniški progi Grosuplje–Kočevje,
 • vgradnja signalno varnostnih naprav na postajah Dobrepolje, Ortnek, Ribnica in Kočevje,
 • vgradnja telekomunikacijskih naprav na postajališčih Spodnja Slivnica, Čušperk, Velike Lašče, Stara Cerkev in na postajah Dobrepolje, Ortnek, Ribnica, Kočevje,
 • ureditev in zavarovanje nivojskih prehodov.

Cilji projekta:

 • zagotovitev interoperabilnosti železniške proge,
 • zagotovitev osne in dolžinske kategorije proge D4 (225 kN/os, 80kN/m),
 • vzpostavitev potniškega in tovornega prometa,
 • povečanje dostopnosti regije in njene povezanosti s sosednjimi regijami,
 • povečanje stopnje varnosti za potnike in druge udeležence v železniškem prometu,
 • ukinitev 51 nivojskih prehodov ter zavarovanje 30 križanj cest z železnico.

Gradbena dela v okviru 2. faze, 2. etape bodo zaključena konec leta 2018, uvedba rednega potniškega prometa do Kočevja pa bo omogočena po zaključku 3. faze.

Shematski zemljevid

Publikacije

05. 11. 2015, Modernizacija železniške proge Grosuplje–Kočevje; 2. faza, 2. etapa, odsek Ribnica–Kočevje (SI) (.pdf)