Nadgradnja železniške proge Grosuplje–Kočevje

Železniška proga Grosuplje–Kočevje, t.i. kočevska proga, dolžine 49 km, je bila predana v uporabo leta 1893. Postaje so opremljene z mehanskimi signalno-varnostnimi napravami in signali, proga je bila pred modernizacijo deklarirana za 16 tonsko osno obremenitev in največjo dovoljeno hitrost vlakov od 20km/h do 50 km/h. Na progi je bilo 81 nivojskih prehodov ceste preko železniške proge, leta 1970  pa je bil ukinjen  potniški promet na tej progi.

Nadgradnja železniške proge št. 82 Grosuplje–Kočevje je razdeljena v 3 faze. Prva faza in prva etapa druge faze sta že izvedeni.

Že izvedena dela

1. faza - nadgradnja železniškega odseka Grosuplje–Ortnek

Izvedba del: 2008–2011
Vrednost del: 41,9 milijona evrov
Obseg del: nadgradnja 26,8 km dolgega odseka Grosuplje–Ortnek

2. faza, 1. etapa - nadgradnja železniškega odseka Ortnek–Ribnica

Izvedba del: 2012–2013
Vrednost del: 18,32 milijona evrov
Obseg del: nadgradnja 9,2 km dolgega odseka Ortnek–Ribnica, dela na postaji Ribnica ter postajališču Žlebič

Predvidena izvedba del

2. faza, 2. etapa - nadgradnja železniškega odseka Ribnica–Kočevje

Izvedba del: 2016–2018
Vrednost del: 14,85  milijona evrov

Izvedba gradbenih del v okviru 2. faze, 2. etape zajema:

 • nadgradnjo železniške proge v skupni dolžini 12,12 km in zagotovitev kategorije proge D4 (225kN/os, 80 kN/m),
 • obnovo železniške postaje Kočevje (nov pokriti otočni peron, ureditev postajnega poslopja, gradnja nakladalne klančine, gradnja parkirišča…),
 • ureditev postajališča Stara Cerkev (gradnja perona z zavetiščem, gradnja parkirišča, izvedba razsvetljave…),
 • izvedba del na postaji Ribnica (ureditev nakladalne klančine, vgradnja dvigal za namen izven nivojskega dostopa na perone, gradnja parkirišča, ureditev postajnega poslopja…),
 • izvedba del na postaji Ortnek (gradnja perona z zavetiščem, ureditev nakladalne klančine, gradnja parkirišča…),
 • izvedba del na postaji Dobrepolje (gradnja peronov z izvennivojskim dostopom, ureditev postajnega poslopja, gradnja nove nakladalne klančine, gradnja parkirišča…),
 • ureditev postajališča Čušperk (gradnja novega perona z zavetiščem, parkiriščem, razsvetljavo…),
 • ureditev postajališča Spodnja Slivnica (gradnja novega perona z zavetiščem, parkiriščem, razsvetljavo…),
 • gradbena ureditev nivojskih prehodov.

 

3. faza - izvedba signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) del

Izvedba del: 2018
Ocenjena vrednost del: 19,57 milijona evrov

Predviden obseg del:

 • zamenjava in posodobitev signalno varnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav na celotni železniški progi Grosuplje–Kočevje,
 • vgradnja signalno varnostnih naprav na postajah Dobrepolje, Ortnek, Ribnica in Kočevje,
 • vgradnja telekomunikacijskih naprav na postajališčih Spodnja Slivnica, Čušperk, Velike Lašče, Stara Cerkev in na postajah Dobrepolje, Ortnek, Ribnica, Kočevje,
 • ureditev in zavarovanje nivojskih prehodov.

Cilji projekta:

 • zagotovitev interoperabilnosti železniške proge,
 • zagotovitev osne in dolžinske kategorije proge D4 (225 kN/os, 80kN/m),
 • vzpostavitev potniškega in tovornega prometa,
 • povečanje dostopnosti regije in njene povezanosti s sosednjimi regijami,
 • povečanje stopnje varnosti za potnike in druge udeležence v železniškem prometu,
 • ukinitev 51 nivojskih prehodov ter zavarovanje 30 križanj cest z železnico.

Dela v okviru nadgradnje železniške proge Grosuplje–Kočevje bodo zaključena predvidoma do konca leta 2018, s čimer bo omogočena uvedba rednega potniškega prometa do Kočevja.

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.