Nadgradnja železniške proge Grosuplje–Kočevje

Regionalna železniška proga št. 82 Grosuplje–Kočevje, t.i. kočevska proga, ki je dolga 49 km, je bila predana v uporabo leta 1893. Po prenovi ceste Škofljica–Kočevje je število potnikov pričelo naglo upadati, zadnji potniški vlak je tako v Kočevje pripeljal 18. aprila 1968, leta 1971 pa je bil potniški promet na kočevski progi popolnoma ukinjen.

Proga je bila pred modernizacijo deklarirana za 16 tonsko osno obremenitev in največjo dovoljeno hitrost vlakov od 20km/h do 50 km/h. Na progi je bilo 81 nivojskih prehodov ceste preko železniške proge.

 

Cilji projekta:

 • zagotovitev interoperabilnosti železniške proge,
 • zagotovitev osne in dolžinske kategorije proge D4 (225 kN/os, 80kN/m),
 • vzpostavitev potniškega in tovornega prometa,
 • povečanje dostopnosti regije in njene povezanosti s sosednjimi regijami,
 • povečanje stopnje varnosti za potnike in druge udeležence v prometu,
 • ureditev in zavarovanje nivojskih prehodov.

Nadgradnja železniške proge Grosuplje–Kočevje je bila razdeljena v 3 faze.

1. Faza - nadgradnja železniškega odseka Grosuplje–Ortnek

Izvedba del: 2008–2011
Vrednost del: 41,9 milijona evrov
Obseg del: nadgradnja 26,8 km dolgega odseka Grosuplje–Ortnek

2. Faza, 1. etapa - nadgradnja železniškega odseka Ortnek–Ribnica

Izvedba del: 2012–2013
Vrednost del: 18,32 milijona evrov
Obseg del: nadgradnja 9,2 km dolgega odseka Ortnek–Ribnica, dela na postaji Ribnica ter postajališču Žlebič

2. Faza, 2. etapa - nadgradnja železniškega odseka Ribnica–Kočevje

Izvedba del: oktober 2016–december 2018
Vrednost del: 20,85  milijona evrov

Obseg del:

 • nadgradnja železniške proge v skupni dolžini 12,12 km,
 • prenovljena železniška postaja Kočevje (nov pokriti otočni peron, prenovljeno postajno poslopje, nova nakladalna klančina in parkirišča) ,
 • prenovljena postajališče Stara Cerkev (nov peron z zavetiščem, nova parkirišča ter razsvetljava),
 • prenovljena železniška postaja Ribnica (prenovljeno postajno poslopje, urejena nakladalna klančina, vgrajena dvigala za namen dostopa na perone in nova parkirišča),
 • prenovljena železniška postaja Ortnek (nov peron z zavetiščem, urejena nakladalne klančine ter nova parkirišča),
 • prenovljena železniška postaja Dobrepolje (novi peroni z dostopom na peron, prenovljeno postajno poslopje, nove nakladalne klančine in parkirišča),
 • prenovljeno postajališče Čušperk (novi peron z zavetiščem, parkiriščem ter razsvetljavo),
 • prenovljeno postajališče Spodnja Slivnica (novi peron z zavetiščem, parkiriščem ter razsvetljavo).

Z zaključkom 2. faze je bila v gradbenem smislu zaključena modernizacija proge. Od aprila 2019 po več kot desetih letih ponovno poteka tovorni promet do Kočevja.

3. Faza - izvedba signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) del

Izvedba del: januar 2019–december 2020
Ocenjena vrednost del: 20,61 milijona evrov

Obseg del:

 • zamenjava in posodobitev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav na celotni železniški progi Grosuplje–Kočevje,
 • vgradnja signalnovarnostnih naprav na postajah Dobrepolje, Ortnek, Ribnica in Kočevje,
 • vgradnja telekomunikacijskih naprav na postajališčih Spodnja Slivnica, Čušperk, Velike Lašče, Stara Cerkev in na postajah Dobrepolje, Ortnek, Ribnica, Kočevje,
 • ukinitev 51 nivojskih prehodov ter zavarovanje 30 križanj cest z železnico.

Z zaključkom 3. faze je po več kot 50 letih omogočena ponovna uvedba rednega potniškega prometa do Kočevja. Potniški promet na relaciji Grosuplje–Kočevje je bil ponovno vzpostavljen 3. 1. 2021.


Prikaz faznosti projekta:

Prikaz faznosti projekta:

FINANCIRANJE PROJEKTA

Vrednost izvedbe celotnega projekta »Modernizacija kočevske proge« od Grosuplja do Kočevja znaša 99,68 milijona evrov.

Publikacije

16. 12. 2020, Kočevska proga

5. 11. 2015, Modernizacija železniške proge Grosuplje–Kočevje