Nadgradnja železniške proge Kranj–Jesenice–d.m.

Logotip: Financira Evropska unija - NextGenerationEU

Glavna železniška proga št. 20 Ljubljana–Jesenice–država meja je enotirna, elektrificirana proga, ki je bila zgrajena v obdobju 1869–1870 kot del takratne proge Ljubljana–Trbiž. V letih 1963 in 1964 je bila proga v celoti elektrificirana.

Cilji projekta:

 • nadgradnja proge v skladu s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost,
 • zagotovitev nosilnosti proge kategorije D4 (dovoljeni pritiski 22,5 t/os in 8,0 t/m),
 • odprava ozkih grl ter povečanje prepustnosti in prevozne zmogljivosti železniške proge,
 • dvig hitrosti vlakov na nove projektirane hitrosti,
 • povečanje stopnje varnosti železniškega in cestnega prometa,
 • odprava in preprečevanje negativnih vplivov na okolje.

Izvedba nadgradnje železniške proge na odseku Kranj–Jesenice je potekala v več sklopih.


Nadgradnja odseka Kranj–Podnart

Trajanje: november 2020–julij 2022
Pogodbena vrednost gradbenih del: 48,92 milijona evrov

Nadgradnja železniške proge na odseku Kranj–Podnart je zajemala:

 • nadgradnjo železniške proge v skladu z evropskimi standardi v dolžini 9,93 km,
 • zamenjavo zgornjega ustroja proge in sanacijo spodnjega ustroja proge,
 • zamenjavo vozne mreže,
 • izvedbo progovnega kabliranja na odseku,
 • sanacijo podpornih in opornih zidov ter izvedbo dodatne zaščite brežin na območju reke Save,
 • sanacijo dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov,
 • ukinitev nivojskega prehoda in gradnja novega podvoza pred postajo Podnart,
 • izvedbo protihrupnih ukrepov,
 • nadgradnjo elektro-napajalne postaje Kranj.


Nadgradnja odseka Podnart–Lesce Bled
Trajanje: november 2020–julij 2022
Pogodbena vrednost gradbenih del: 49,92 milijona evrov

Nadgradnje železniške proge na odseku Podnart–Lesce Bled je zajemala:

 • nadgradnjo železniške proge v skladu z evropskimi standardi v dolžini 10,69 km,
 • zamenjavo zgornjega ustroja proge in sanacijo spodnjega ustroja proge,
 • izvedbo progovnega kabliranja na odseku,
 • obnovo peronske infrastrukture na železniških postajališčih Otoče, Globoko in Radovljica,
 • sanacijo predora Globoko in predora Radovljica,
 • sanacijo podpornih in opornih zidov ter izvedbo dodatne zaščite brežin z gabioni,
 • zamenjavo voznih vodov in nosilnih konstrukcij,
 • sanacijo dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov,
 • ukinitev dveh nivojskih prehodov z izvedbo povezovalnih cest na območju krajev Podnart in Zaloše,
 • gradnjo novega podvoza za potrebe prometa osebnih vozil, tovornega in peš prometa na območju kraja Zaloše,
 • novogradnjo nadvoza nad železniško progo (v območju železniškega postajališča Radovljica, km 614+695),
 • izvedbo novega podhoda v km 615+465 na območju Radovljice,
 • izvedbo protihrupnih ukrepov.


Nadgradnja odseka Lesce Bled–Žirovnica, Žirovnica–Slovenski Javornik in  Slovenski Javornik–Jesenice
Trajanje: maj 2021–september 2022
Pogodbena vrednost gradbenih del: 70,59 milijona evrov

Nadgradnja železniške proge na odseku Lesce Bled–Jesenice je zajemala:

 • nadgradnjo medpostajnih odsekov v skupni dolžini cca 12 km,
 • ureditev odvodnjavanja proge,
 • zamenjavo vozne mreže in nosilnih konstrukcij,
 • izvedbo progovnega kabliranja,
 • sanacijo prepustov in premostitvenih objektov,
 • gradnjo novih oz. sanacijo obstoječih podpornih zidov,
 • ureditev peronske infrastrukture na železniških postajah Žirovnica in Slovenski Javornik,
 • sanacijo železniškega predora Žirovnica,
 • gradnjo protihrupnih ograj.


Financiranje

Nadgradnja odsekov Kranj-Podnart-Lesce Bled-Jesenice je bila sofinancirana v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v višini 100,82 milijona evrov in iz Sklada za podnebne spremembe v višini 37 milijonov evrov.

Vizualizacija nadgradnje železniške proge Ljubljana–Jesenice–d. m. na odseku Kranj–Podnart


Vizualizacija nadgradnje železniške proge Ljubljana–Jesenice–d. m. na odseku Podnart–Lesce Bled–Žirovnica


Vizualizacija nadgradnje železniške proge Ljubljana–Jesenice–d. m. na odseku Žirovnica–Jesenice

i00611.jpg

Shematski zemljevid