Uvedba sistema ETCS na železniških odsekih Dobova–Zidani Most in Pragersko–Maribor–Šentilj

Sistem ETCS

Evropski sistem za nadzor vlakov (European Train Control System – ETCS) je eden od ukrepov vzpostavitve notranjega trga Evropske unije za zagotavljanje interoperabilnosti evropskega železniškega omrežja. To pomeni zagotavljanje enakih prevoznih standardov kot so osna obremenitev, prosti profil, vozna mreža, operativno vodenje železniškega prometa in poenotenje tehničnih sredstev za nadzor in vodenje vlakov.

Namen projekta ERTMS/ETCS - European Railway Transportation Management System/ European Train Control System je izgradnja in vzpostavitev  enotnega in standardiziranega podsistema, ki zagotavlja interoperabilnost signalizacije in komunikacij na evropskih železniških omrežjih. Podsistemi so definirani v TSI-Tehničnih specifikacijah za interoperabilnost in EN-Evropskih standardih.

Trenutno imajo države članice vgrajene nacionalne sisteme za nadzor in vodenje vlakov (več kot 20 različnih nacionalnih sistemov), ki onemogočajo neprekinjen čezmejni železniški promet, saj je potrebno zaradi tega menjati lokomotivo ali na lokomotivo vgraditi drage nacionalne sisteme za nadzor in vodenje vlakov. Z uvedbo sistema ETCS bo omogočen čezmejni železniški promet brez ustavljanja vlakov na meji, kar bo pomenilo dodatno konkurenčno sposobnost tako v tovornem kot tudi potniškem prometu, saj se bo zmanjšal potovalni čas zaradi neprekinjenega čezmejnega prometnega toka, prav tako pa se bodo zmanjšali tudi stroški železniškega prometa.

V pretekli finančni perspektivi je bil sistem ETCS nivoja 1, verzije 2.3.0d (Baseline 2), vzpostavljen na 412 kilometrih proge – od državne meje z Italijo, preko Sežane, Ljubljane, Zidanega Mosta, Pragerskega, Hodoša do državne meje z Madžarsko in na progi Divača–Koper.

Sistema ETCS na železniških progah Dobova–Zidani Most in Pragersko–Maribor–Šentilj

V finančni perspektivi 2014–2020 bo sistem ETCS nivoja 1, Baseline 3, vzpostavljen na železniških progah Pragersko–Šentilj–državna meja in Zidani Most–Dobova–državna meja v skupni dolžini 90 km.

Cilji projekta so:

 • zagotavljanje interoperabilnosti (poenotenje operativnih pravil vodenja prometa, tehnologije vodenja prometa, infrastrukture, sistemov na voznih sredstvih itd.),
 • vzpostavitev železniškega čezmejnega železniškega prometa brez postankov na državnih mejah,
 • preusmeritev tovora s cest na železnice,
 • povečanje hitrosti in prepustnosti železniškega prometa,
 • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
 • zmanjšanje porabe energije, saj železniški promet porabi do osemkrat manj energije na enoto tovora kot cestni promet,
 • zmanjšanje potovalnih časov na železnici,
 • zmanjšanje stroškov železniškega transporta,
 • dodatno povečanje varnosti v železniškem prometu.
 1. Faza – odsek d.m.–Dobova–Zidani Most
  Trajanje: oktober 2017–julij 2020

 2. faza – odsek PragerskoMaribor Tezno
  Trajanje: februar 2020–december 2024

 3. faza – odsek Maribor Tezno–Šentilj–d.m.
  Trajanje: april 2022–december 2024

Zaključek celotnega projekta je predviden konec leta 2024.

Z dokončanjem tega projekta bo do konca leta 2024 vključen sistem ETCS na celotnem jedrnem omrežju v Republiki Sloveniji.

Financiranje projekta

Vrednost vseh podpisanih pogodb znaša 21,3 milijona evrov, od tega je zagotovljenih 6,37 milijona evrov evropskih sredstev v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility).