NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA–SEŽANA–DRŽAVNA MEJA

Odsek Divača–Sežana–državna meja je dolg 13,59 kilometra in je del glavne železniške proge št. 50 Ljubljana–Sežana–državna meja. Območje obdelave je omejeno z italijansko–slovensko mejo na zahodu in vključno z železniško postajo Divača na vzhodu. Na odseku se izvajata notranji in mednarodni železniški tovorni in potniški promet. Odsek je del jedrnega TEN-T omrežja in leži na Baltsko–Jadranskem in Sredozemskem koridorju ter je tudi del železniškega koridorja za konkurenčen tovorni promet (Rail Freight Corridors-RFCs).

  

Cilji projekta:

 • dvig osne obremenitve proge s kategorije D3 na kategorijo D4 ((22,5 t/os),
 • povečanje prometne varnosti,
 • skrajšanje potovalnih časov,
 • zagotovitev interoperabilnosti in uporabniku prijaznejše infrastrukture,
 • odpravo ozkega grla,
 • zmanjšanje obremenitve okolja.

 

Obseg del:

 • nadgradnja 13,6 km dolgega odseka,
 • zamenjava tirne infrastrukture, tirnih naprav in vozne mreže,
 • nadgradnja železniških postaj Sežana in Divača smer C (smer Sežana) ter loka št. 51 Divača,
 • nadgradnja železniškega postajališča Povir,
 • ureditev treh nivojskih prehodov,
 • izvedba avtomatskih progovnih blokov in prilagoditev sistema ETCS.

Projektiranje je predvideno v letih 2023–2024. Izvedba del je na železniški postaji Sežana je predvidena v letih 2025–2026, na odseku Sežana–državna meja pa v letih 2026–2027.

 

Financiranje

Ocenjena vrednost celotne investicije je 198,50 milijona evrov. Za izdelavo projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sežana in odseka železniške proge Sežana–državna meja za Republiko Italijo (Slovenija) so bila pridobljena evropska sredstva iz Instrumenta za povezovanje Evrope v višini 1,64 milijona evrov.