Ureditev izvennivojskih dostopov na perone na postajah na železniški progi med Ljubljano in Mariborom

Za namen uvedbe daljinskega vodenja prometa na preostalih glavnih progah javne železniške infrastrukture, na progah št. 10 d. m.–Dobova–Ljubljana in št. 30 Zidani Most–Šentilj–d. m., je potrebno najprej urediti izvennivojske dostope na perone.

Obseg del:

 • gradnja izvennivojskih dostopov na perone na postajah Laze, Kresnice, Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Šentjur, Ponikva in Rače ter na postajališču Štore,
 • optimizacija oz. rekonstrukcija tirov na postajah Laze, Kresnice, Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Šentjur, Ponikva in Rače (delna ali celovita prilagoditev tirne sheme),
 • ukinitev nivojskega križanja ceste z železnico na postajališču Štore.

 

 

UREDITEV ŽELEZNIŠKEGA POSTAJALIŠČA ŠTORE

IZVEDBA: junij 2019–marec 2020
VREDNOST: 2,4 milijona evrov

Nadgradnja železniškega postajališča Štore je zajemala gradnjo dveh novih peronov, vključno s pripadajočo opremo (nadstreški za potnike, klopi, usmerjevalne table, razsvetljava itd.) in gradnjo novega podhoda z zavetiščem ter dvigali, ki omogočajo lažji in varnejši dostop gibalno oviranim osebam. Ob postajališču so bila urejena tudi nova parkirna mesta. Ukinjen je bil nivojski prehod Štore v km 531+737 ter prilagojene so bile signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave.

 

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE ŠENTJUR

Pogodbena vrednost: 7,42 milijona evrov (od tega 5,28 milijona evrov EU sredstev iz Instrumenta za povezovanje Evrope)
Trajanje: september 2022-oktober 2023

Ureditev bo predvidoma zajemala:

 • gradnjo novega podhoda s pripadajočimi nadstreški, stopniščem in dvigali,
 • gradnjo novega otočnega perona, vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table itd.),
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže,
 • delno prilagoditev tirne sheme,
 • ureditev ustreznih površin za parkiranje na območju železniške postaje.

 

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE ZAGORJE

Pogodbena vrednost: 19,14 milijona evrov (od tega 13,98 milijona evrov EU sredstev iz Instrumenta za povezovanje Evrope)
Trajanje: september 2022-december 2023

Ureditev bo zajemala:

 • gradnjo novega 28,48 m dolgega nadhoda na peronsko infrastrukturo s stopnišči in dvigali,
 • gradnjo nove peronske infrastrukture vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table itd.),
 • ureditev čakalnice in sanitarij,
 • ureditev ustreznih površin za parkiranje na območju železniške postaje (70 parkirnih mest za osebna vozila, 4 parkirna mesta za enosledna vozila in 4 parkirna mesta za vozila invalidov) in vzpostavitev P+R sistema,
 • ureditev novega avtobusnega postajališča in obračališča,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže.

 

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE LAZE

Pogodbena vrednost: 5,35 milijona evrov (od tega 2,32 milijona evrov EU sredstev iz Instrumenta za povezovanje Evrope)
Trajanje: februar 2023–maj 2024

Ureditev bo predvidoma zajemala:

 • gradnjo novega pokritega otočnega perona vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table itd.),
 • gradnjo novega podhoda, ki bo prilagojen za funkcionalno ovirane in invalidne osebe ter kolesarje,
 • ureditev tirne infrastrukture,
 • ureditev ustreznih površin za parkiranje na območju železniške postaje,
 • gradnjo nove kolesarnice,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže.

 

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE RAČE

Pogodbena vrednost: 4,03 milijona evrov (od tega 1,85 milijona evrov EU sredstev iz Instrumenta za povezovanje Evrope)
Trajanje: februar 2023–februar 2024

Ureditev bo predvidoma zajemala:

 • gradnjo novega podhoda na peronsko infrastrukturo s stopnišči in dvigali,
 • gradnjo peronske infrastrukture vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table itd.),
 • ureditev tirne infrastrukture,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže.

 

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE LITIJA

Pogodbena vrednost: 17,46 milijonov evrov (od tega 4,76 milijona evrov EU sredstev iz Instrumenta za povezovanje Evrope)
Trajanje: januar 2024–januar 2025

Ureditev bo predvidoma zajemala:

 • rekonstrukcijo obstoječega podhoda z novimi dvigali in nadstreški za lažji dostop na peronsko infrastrukturo,
 • gradnjo peronske infrastrukture vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table itd.) ter gradnjo novih sanitarij,
 • ureditev tirne infrastrukture,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže,
 • ureditev ustreznih površin za parkiranje na območju železniške postaje ter avtobusno postajališče z obračališčem

 

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE PONIKVA

Pogodbena vrednost: 4,86 milijona evrov (od tega 1,82 milijona evrov EU sredstev iz Instrumenta za povezovanje Evrope)
Trajanje: marec 2024–januar 2025

Ureditev bo predvidoma zajemala:

 • gradnjo novega podhoda na peronsko infrastrukturo s stopnišči in dvigali,
 • gradnjo peronske infrastrukture vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table itd.),
 • ureditev tirne infrastrukture,
 • delno prilagoditev tirne sheme,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže,
 • ureditev ustreznih površin za parkiranje na območju železniške postaje.

 

 

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE TRBOVLJE

Ocenjena vrednost: 6,1 milijona evrov (od tega 2,83 milijona evrov EU sredstev iz Instrumenta za povezovanje Evrope)

Ureditev bo predvidoma zajemala:

 • gradnjo novega nadhoda na peronsko infrastrukturo s stopnišči in dvigali,
 • gradnjo nove peronske infrastrukture vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table itd.),
 • ureditev tirne infrastrukture,
 • ureditev postajnega poslopja (čakalnice, sanitarije),
 • ureditev prostora za izposojo koles,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže.

Izvedba je predvidena v letih 2024-2025.

 

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE HRASTNIK

Ocenjena vrednost: 6,2 milijona evrov

Ureditev bo predvidoma zajemala:

 • gradnjo novega nadhoda za potnike na peronsko infrastrukturo, ki bo prilagojen funkcionalno oviranim in invalidnim osebam ter kolesarjem,
 • gradnjo nove peronske infrastrukture vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table itd.),
 • ureditev čakalnice in sanitarij,
 • ureditev tirne infrastrukture,
 • ureditev postajnega poslopja,
 • ureditev parkirišča,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže.

Izvedba je predvidena v letih 2025-2026.

 

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE KRESNICE

Ocenjena vrednost: 5,3 milijona evrov

Ureditev bo predvidoma zajemala:

 • gradnjo novega podhoda z dvigalom in nadstreški, ki bo prilagojen funkcionalno oviranim in invalidnim osebam ter kolesarjem,
 • gradnjo nove peronske infrastrukture vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table itd.),
 • ureditev tirne infrastrukture,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže,
 • ureditev ustreznih površin za parkiranje na območju železniške postaje.

Izvedba je predvidena v letu 2026.