Nadgradnja železniške postaje Grosuplje

Logotip: Financira Evropska unija - NextGenerationEU

TRAJANJE: april 2021–julij 2022

Železniška postaja Grosuplje predstavlja stičišče regionalne železniške proge št. 80 državna meja–Metlika–Ljubljana in regionalne železniške proge št. 82 Grosuplje–Kočevje.

Cilji projekta:

 • povišanje kategorije postajnih tirov na D4 (225 kN/os, 80 kN/m),
 • omogočiti sočasni uvoz vlakov iz vseh smeri,
 • povečanje prevozne in prepustne zmogljivosti proge,
 • povečanje varnosti v prometu.

Nadgradnja železniške postaje Grosuplje je zajemala:

 • nadgradnjo tirov in tirnih naprav,
 • gradnjo dveh novih otočnih peronov z urejenimi nadstreški,
 • gradnjo podhoda do peronske infrastrukture z elementi oz. napravami za funkcionalno ovirane in invalidne osebe pod vsemi postajnimi tiri tako, da je možen dostop z obeh strani postaje,
 • gradnjo dodatnega podhoda (območje Sončnih dvorov) za dostop lokalnega prebivalstva pod progo na B strani postaje (v smeri Ljubljane) na območju ukinjenega nivojskega prehoda v km 132+755,
 • prenovo postajnega poslopja (izvedba toplotne izolacije, hidro izolacije, zamenjava stavbnega pohištva in izvedba fasade, prenova notranjosti pritličnega dela postajnega poslopja, obnovljene bodo sanitarije za potnike in čakalnica)
 • ureditev drugih pripadajočih površin na območju železniške postaje (rušitev nakladalne klančine, skladišča, itd.),
 • izvedbo dveh prepustov in podpornega AB zidu,
 • izvedbo protihrupne zaščite na območju postaje,
 • gradnjo novega 24,52 metra dolgega nadvoza na A strani železniške postaje Grosuplje (območje Taborske ceste), ki izboljša smerni potek glavnega prevoznega tira.

 

Financiranje

Vrednost investicije je 18,5 milijona evrov, od tega je 13,09 milijona  evrov prispevala Evropska unija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.