Nadgradnja železniške postaje Grosuplje

Logotip: Financira Evropska unija - NextGenerationEU

TRAJANJE: april 2021–julij 2022

Železniška postaja Grosuplje predstavlja stičišče regionalne železniške proge št. 80 državna meja–Metlika–Ljubljana in regionalne železniške proge št. 82 Grosuplje–Kočevje.

Cilji projekta:

 • povišanje kategorije postajnih tirov na D4 (225 kN/os, 80 kN/m),
 • omogočiti sočasni uvoz vlakov iz vseh smeri,
 • povečanje prevozne in prepustne zmogljivosti proge,
 • povečanje varnosti v prometu.

Obseg del:

 • nadgradnja tirov in tirnih naprav,
 • gradnja dveh novih otočnih peronov z urejenimi nadstreški,
 • izvedba podhoda do peronske infrastrukture z elementi oz. napravami za funkcionalno ovirane  in invalidne osebe pod vsemi postajnimi tiri tako, da bo možen dostop z obeh strani postaje,
 • izvedba dodatnega podhoda (območje Sončnih dvorov) za dostop lokalnega prebivalstva pod progo na B strani postaje (v smeri Ljubljane) na območju ukinjenega nivojskega prehoda v km 132+755,
 • ureditev postajnega poslopja (izvedba toplotne izolacije, hidro izolacije, zamenjava stavbnega pohištva in izvedba fasade, prenova notranjosti pritličnega dela postajnega poslopja, obnovljene bodo sanitarije za potnike in čakalnica)
 • ureditev drugih pripadajočih površin na območju železniške postaje (rušitev nakladalne klančine, skladišča, itd.),
 • izvedba dveh prepustov in podpornega AB zidu,
 • izvedba protihrupne zaščite na območju postaje,
 • za izboljšanje smernega poteka glavnega prevoznega tira je predvidena rušitev obstoječega nadvoza na A strani železniške postaje Grosuplje (območje Taborske ceste) in gradnja novega.

 

Financiranje

Vrednost vseh podpisanih pogodb je 17,14 milijona evrov, od tega je 13 milijonov evrov prispevala Evropska unija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.