Nadgradnja železniške postaje Grosuplje

Železniška postaja Grosuplje predstavlja stičišče regionalne železniške proge št. 80 državna meja–Metlika–Ljubljana in regionalne železniške proge št. 82 Grosuplje–Kočevje. Njena trenutna omejena prepustna zmogljivost predstavlja glavno težavo na področju vodenja prometa. Z nadgradnjo železniške postaje Grosuplje bo odpravljeno ozko grlo na odseku Grosuplje–Ljubljana.

Cilji projekta:

 • povišanje kategorije postajnih tirov na D4 (225 kN/os, 80 kN/m),
 • omogočiti sočasni uvoz vlakov iz vseh smeri,
 • povečanje prevozne in prepustne zmogljivosti proge,
 • povečanje varnosti v prometu.

Obseg del:

 • nadgradnja tirov in tirnih naprav,
 • gradnja dveh novih otočnih peronov z urejenimi nadstreški,
 • izvedba podhoda do peronske infrastrukture z elementi oz. napravami za funkcionalno ovirane  in invalidne osebe pod vsemi postajnimi tiri tako, da bo možen dostop z obeh strani postaje,
 • izvedba dodatnega podhoda (območje Sončnih dvorov) za dostop lokalnega prebivalstva pod progo na B strani postaje (v smeri Ljubljane) na območju ukinjenega nivojskega prehoda v km 132+755,
 • ureditev postajnega poslopja (izvedba toplotne izolacije, hidro izolacije, zamenjava stavbnega pohištva in izvedba fasade, prenova notranjosti pritličnega dela postajnega poslopja, obnovljene bodo sanitarije za potnike in čakalnica)
 • ureditev drugih pripadajočih površin na območju železniške postaje (rušitev nakladalne klančine, skladišča, itd.),
 • izvedba dveh prepustov in podpornega AB zidu,
 • izvedba protihrupne zaščite na območju postaje,
 • za izboljšanje smernega poteka glavnega prevoznega tira je predvidena rušitev obstoječega nadvoza na A strani železniške postaje Grosuplje (območje Taborske ceste) in gradnja novega.

Izvedba del: april 2021–april 2022.

Financiranje

Ocenjena vrednost nadgradnje železniške postaje ter rušitve in gradnje novega nadvoza znaša 25,17 milijona evrov z DDV. Odobreno je sofinanciranje v okviru - NOO (Načrt za okrevanje in odpornost) v višini 12,4 milijona evrov.