Varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke

Logotip: S sofinanciranjem Evropske unije - Instrument za povezovanje Evrope       Logotip: Evropska unija - Kohezijski sklad

TRAJANJE: september 2020–november 2021

Železniški predor Karavanke pri Hrušici nad Jesenicami je 7.976 metrov dolg slovensko-avstrijski predor in predstavlja pomembno čezmejno povezavo na železniški progi München–Salzburg–Ljubljana–Solun. Predor je bil predan v uporabo leta 1906.

V letu 2015 je bil podpisan Sporazum o skupnem načrtovanju varnostno–tehnične prenove železniškega predora med pristojnima ministrstvoma Republike Slovenije in Republike Avstrije. Na podlagi sporazuma je bil v letu 2016 podpisan dogovor o načrtovanju progovnega odseka Jesenice–Podrožca, skladno s katerim je izvedena varnostno–tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke.

Cilji projekta

 • izboljšanje varnostno–tehničnih razmer v predoru Karavanke,
 • izboljšanje varnosti železniškega prometa in potnikov,
 • zagotovitev hitrostnih parametrov za učinkovito delovanje železniškega tovornega prometa ter posledično tudi izboljšanje razmer odvijanja potniškega prometa, in sicer zagotovitev hitrosti do 120 km/h,
 • zagotovitev dviga kategorije proge na D4 (dovoljeni pritiski 22,5 t/os),
 • zagotovitev ustreznih železniških povezav s širšim evropskim prostorom.

Obseg del

V okviru varnostno–tehnične nadgradnje železniškega predora Karavanke je bila izvedena:

 • odstranitev dvotirne in izgradnja enotirne proge v predoru in na odseku proge od postaje Jesenice do postaje Podrožca,
 • izvedba »izvlečnega tira« v območju postaje Jesenice – ohranitev delne dvotirnosti,
 • izvedba sanacije poškodovanih delov konstrukcije predorske cevi,
 • ureditev ustreznega odvodnjavanja,
 • izvedba intervencijskih hodnikov po celotni dolžini predora,
 • ureditev vozne mreže,
 • ureditev signalno-varnostnih naprav za vodenje in zavarovanje železniškega prometa v predoru ter vzpostavitev APB,
 • ureditev sodobnih telekomunikacijskih sistemov,
 • obnova in restavriranje portala,
 • izvedba ustreznih sistemov za zagotovitev varnosti železniškega prometa s področja požarne varnosti v predoru in varnega ter učinkovitega reševanja v primeru nesreč,
 • nadgradnja 2,4 kilometra železniške proge med železniškem predorom in železniško postajo Jesenice,
 • postavitev 600 metrov protihrupnih ograj.

Glavnina del je bila izvedena v času popolne zapore proge od 5.10.2020 do 10.7.2021.

Financiranje projekta

Projekt je bil financiran s strani obeh držav, Avstrije in Slovenije, vrednost nadgradnje obstoječega železniškega predora Karavanke na slovenski strani znaša 79,31 milijona evrov. Nadgradnja je bila sofinancirana z EU sredstvi v okviru Kohezijskih sredstev v višini 39,89 milijona evrov.

Za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije so bila Sloveniji in Avstriji odobrena EU sredstva iz Instrumenta za povezovanje Evrope v višini 2,97 milijona evrov, od tega je bila Slovenija upravičena do 1,47 milijona evrov.

 

VIDEO

Animacija nadgradnje železniškega predora Karavanke

i00581.png

Shematski zemljevid

Sprostitev železniškega prometa skozi predor Karavanke. Foto: Miško Kranjec

Nadgradnja predora Karavanke