Nadgradnja železniškega območja ljubljanskih postaj

     

Železniška postaja Ljubljana je bila zgrajena leta 1849 kot prva železniška postaja v mestu, v sklopu gradnje Južne železnice Dunaj-Ljubljana-Trst. Je odprta za sprejem in odpravo potnikov v notranjem in mednarodnem prometu ter tranzitna postaja za tovorni promet.

Železniško območje ljubljanskih postaj (ŽOLP) sestavljajo:

 • železniška postaja Ljubljana,
 • železniško postajališče Ljubljana Polje,
 • železniška postaja Ljubljana Zalog,
 • železniška postaja Ljubljana Moste,
 • železniška postaja Ljubljana Šiška,
 • železniška postaja Lokomotivska postaja Ljubljana Moste.
 • proga št. 11 Lj. Zalog–cepišče Kajuhova,
 • proga št. 12 Lj. Zalog–Ljubljana,
 • proga št. 13 Lj. Zalog–Ljubljana.

Je najpomembnejše železniško vozlišče na državni ravni in zelo pomembno jedrno vozlišče prometnega omrežja TEN-T, preko katerega potekata Baltsko-jadranski in Sredozemski koridor. Predstavlja stičišče glavnih in regionalnih prog za obratovanje cca 450 vlakov dnevno. Ljubljansko železniško vozlišče je središče primestnega potniškega prometa (25.000 dnevnih migrantov oz. 25 % migracij po železnici v Sloveniji), kar se opravi s cca. 300 vlaki dnevno. To pomeni cca. 65 % vseh vlakov skozi železniško omrežje ljubljanskih postaj. Obenem pa se skozi to območje odvija ves železniški tovorni promet, in sicer cca. 150 tovornih vlakov v okviru TEN-T omrežja oz. 35 % skupnega števila vlakov dnevno. Gre predvsem za tranzitni promet, le cca. 10 % tovora predstavlja delo na postajah v Ljubljani.

Zaradi obsega prometa na območju vozlišča Ljubljana predstavlja infrastruktura ozko grlo, kar povzroča zamude. Z rastjo prometa bo zasičenost na območju celotnega vozlišča Ljubljana vse bolj problematična.

 

CILJI PROJEKTA:

 • povečanje pretočnost postaje oz. vozlišča jedrnega omrežja in odprava ozkega grla,
 • povečanje kategorije proge s C3 na D4 (22,5 t/os),
 • ureditev dostopnosti železniškega sistema za invalide in funkcionalno ovirane osebe,
 • zagotoviti taktni promet potniških vlakov, s čimer se poveča vloga javnega potniškega prometa v okviru multi modalnega vozlišča,
 • zagotoviti direktne vožnje tovornih vlakov na obeh jedrnih koridorjih in delu celovitega TEN T omrežja;
 • zagotovitev možnosti za prevoz vlakov dolžine 740 m,
 • povečanje hitrosti,
 • zagotavljanje interoperabilonosti.

 

FINANCIRANJE

Ocenjena vrednost nadgradnje železniških postaj ljubljanskega območja znaša 546,53 milijona evrov.  

Za izdelavo projektne dokumentacije so bila odobrena evropska sredstva v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF) v vrednosti 8.463.450 EUR.

  

Izvedba nadgradnje je predvidena v več fazah.

1. FAZA: NADGRADNJE ŽELEZNIŠKE POSTAJE LJUBLJANA

S prometnega vidika je postaja Ljubljana pomemben generator potniških tokov, hkrati je tudi pomembna tranzitna postaja za tovorni promet, saj je končna, začetna ali razporedna postaja glavnih in regionalnih železniških prog.

Z nadgradnjo je predvidena:

 • gradnja novega potniškega dela (nadhoda), kjer bo umeščen prostor za prodajo vozovnic in čakalnica,  z ureditvijo  spremljajočih površin in funkcionalen dostop do infrastrukture,
 • gradnja nove peronske infrastrukture,
 • gradnja novih nadstreškov na peronih, vključno z ureditvijo stopnišč in vseh dostopnih poti do peronske infrastrukture,gradnja in prilagoditev zunanje razsvetljave,
 • gradnja in rekonstrukcija objektov in naprav prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture,
 • ureditev tirov in tirnih naprav,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav,
 • ureditev nove vozne mreže.

 Z izvedbo projekta bo dosežena:

 • zagotovitev sodobnega, urejenega in varnega potniškega centra,
 • zagotovitev dostopnosti javnega potniškega prometa za invalide in funkcionalno ovirane osebe,
 • zagotovitev multimodalne prestopne točke, kar bo omogočilo hitrejše prestopanje potnikov med prometnimi sredstvi javnega potniškega prometa,
 • spodbujanje uporabe javnega prevoza kot trajnostnega nizkoogljičnega prometa ter s tem zmanjšanje obremenitev za okolje in prispevek k doseganju ciljev v okviru Evropskega zelenega dogovora,
 • zagotovitev maksimalne pretočnosti postaje s povečanjem kapacitete potniških tirov ob peronih in tirov za tranzitni tovorni promet skozi železniško postajo Ljubljana, kar bo omogočilo odpravo ozkega grla,
 • učinkovitejše vodenje prometa,
 • optimizacija delovnih procesov na območju Potniškega centra Ljubljana,
 • razbremenitev mesta in regije rabe osebnih avtomobilov in s tem posledično zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,
 • povečanje stopnje varnosti.

V teku je Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniške postaje Ljubljana. Predviden začetek izvedbe je leta 2022.

Ocenjena vrednost nadgradnje železniške postaje Ljubljana zanaša 109,86 milijona evrov.