Sanacija ozkega grla na območju Bivja na železniški progi Divača–Koper (izvlečni tir)

TRAJANJE: junij 2016–april 2019

Območje Bivja predstavlja ozko grlo na obstoječi železniški progi Divača–Koper, zato je bila izvedena sanacija tega dela. Izvlečni tir je zajemal izgradnjo krajšega odseka drugega tira na delu med postajo Koper tovorna in območjem ENP Dekani v dolžini ca. 1,2 km, s katerim je omogočeno fleksibilnejše vodenje prometa vlakov in večja kapaciteta obstoječe železniške proge Divača–Koper. Gre za kratkoročni ukrep povečanja kapacitete, ki je del ukrepa za povečanja kapacitete v sklopu izgradnje drugega tira med Divačo in Koprom.

Obseg del

 • 1,2 km novega tira,
 • sanacija obstoječega tira,
 • gradnja 2 podvozov,
 • gradnja mostu čez Rižano,
 • gradnja 4 prepustov,
 • postavitev protihrupnih ograj,
 • nova prevozna oziroma montažna napajalna postaja Hrastovlje.

Cilj projekta

 • povečana prepustna zmogljivost z 82 na 85 vlakov/dan,
 • povečana prevozna zmogljivost s 14,3 na 15,2 milijona neto ton/letno,
 • povečanje prometne varnosti,
 • skrajšanje voznih časov,
 • zmanjšanje stroškov vzdrževanja,
 • zagotovitev zanesljivega cenovno konkurenčnega in okolju prijaznega transporta v tovornem prometu.

Izvedba del se je pričela v juliju 2016. Gradbena dela so bila zaključena v juniju 2018, v aprilu 2019 pa je bila zaključena še uvedba sistema ETCS.

Financiranje projekta

Vrednost projekta znaša 19,64 milijona evrov. Za sofinanciranje projekta z evropskimi sredstvi je bil podpisan sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev iz finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility)  v vrednosti 14,18 milijona evrov.