Sanacija ozkega grla na območju Bivja na železniški progi Divača–Koper (izvlečni tir)

Območje Bivja predstavlja ozko grlo na obstoječi železniški progi Divača–Koper, zato je potrebna sanacija tega dela. Izvlečni tir zajema izgradnjo krajšega odseka drugega tira na delu med postajo Koper tovorna in območjem ENP Dekani v dolžini ca. 1,2 km, s katerim bo omogočeno fleksibilnejše vodenje prometa vlakov in večja kapaciteta obstoječe železniške proge Divača–Koper. Gre za kratkoročni ukrep povečanja kapacitete, ki je del ukrepa za povečanja kapacitete v sklopu izgradnje drugega tira med Divačo in Koprom.

Obseg del

 • 1,2 km novega tira,
 • sanacija obstoječega tira,
 • gradnja 2 podvozov,
 • gradnja mostu čez Rižano,
 • gradnja 4 prepustov,
 • postavitev protihrupnih ograj,
 • nova prevozna oziroma montažna napajalna postaja Hrastovlje.

Cilj projekta

 • povečana prepustna zmogljivost z 82 na 85 vlakov/dan,
 • povečana prevozna zmogljivost s 14,3 na 15,2 milijona neto ton/letno,
 • povečanje prometne varnosti,
 • skrajšanje voznih časov,
 • zmanjšanje stroškov vzdrževanja,
 • zagotovitev zanesljivega cenovno konkurenčnega in okolju prijaznega transporta v tovornem prometu.

Izvedba del se je pričela v juliju 2016 in se bo predvidoma zaključila v letu 2018.

Financiranje projekta

V okviru projekta znaša vrednost podpisanih pogodb ca. 16 milijonov evrov. Za evropsko sofinanciranje projekta je bil podpisan sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev iz finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility)  v vrednosti 14,18 milijona evrov.

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.