Nadgradnja železniške proge Maribor–Prevalje–državna meja

Proga Maribor–Dravograd–Celovec–Beljak poimenovana Koroška proga, je bila zgrajena leta 1863 in je bila v lasti tedanje zasebne družbe Južna železnica (Südbahn-Gesellschaft) v okviru Avstro-Ogrske. Leta 1918 je zaradi novo začrtane državne meje na zahodu Koroška proga zgubila značaj tranzitne železnice. Zmanjševanje obsega prometa se je nadaljevalo z ukinitvijo Labotske proge leta 1965, ki je povezovala Dravograd z Avstrijo do Labota in naprej do Wolfsberga ter ukinitvijo proge med Velenjem in Dravogradom leta 1968.

Proga št. 34 Maribor–Prevalje–državna meja, ki je dolga 82,1 kilometra, je danes regionalna proga in je v celoti enotirna ter ne elektrificirana. Na progi je 8 železniških postaj (brez postaje Maribor), 17 železniških postajališč, 42 nivojskih prehodov ter trije predori. Proga je z Republiko Avstrijo povezana preko mejnega prehoda Holmec v smeri proti Celovcu.

 

CILJI PROJEKTA:

 • zagotovitev interoperabilnosti,
 • odprava ozkih grl,
 • zvišanje največje dovoljene hitrosti vlakov,
 • omogočeno obratovanje daljših tovornih vlakov,
 • fleksibilnejše odvijanje železniškega prometa,
 • zmanjšanje stroškov vzdrževanja,
 • uvedba daljinskega vodenja prometa,
 • uporabniku prijaznejša infrastruktura,
 • povečanje števila potnikov in skrajšanje potovalnega časa,
 • povečanje prometne varnosti z ureditvijo križanj cest z železnico.

 

Nadgradnja regionalne železniške proge št. 34 Maribor–Prevalje–državna meja bo potekala v več fazah.

 

OBSEG DEL – 1. faza:

 • ureditev železniškega trikotnika Maribor Tezno–Maribor Studenci,
 • nadgradnja obstoječih postaj in postajališč na odseku Maribor–Ruše,
 • nadgradnja železniške proge na odseku Maribor–Ruše,
 • nujna gradbena dela na odseku Ruše–Prevalje,
 • ureditev nivojskih prehodov cest z železnico na celotni trasi,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav na celotni trasi.

 

Projekt je v fazi priprave investicijske in projektne dokumentacije.

 

Financiranje

Ocenjena vrednost projekta znaša 183,7 milijonov evrov.

 

Potek regionalne proge Maribor–Prevalje–d. m.