Nadgradnja železniške proge Maribor–Prevalje–državna meja

Logotip: Financira Evropska unija - NextGenerationEu

Proga Maribor–Dravograd–Celovec–Beljak poimenovana Koroška proga, je bila zgrajena leta 1863 in je bila v lasti tedanje zasebne družbe Južna železnica (Südbahn-Gesellschaft) v okviru Avstro-Ogrske. Leta 1918 je zaradi novo začrtane državne meje na zahodu Koroška proga zgubila značaj tranzitne železnice. Zmanjševanje obsega prometa se je nadaljevalo z ukinitvijo Labotske proge leta 1965, ki je povezovala Dravograd z Avstrijo do Labota in naprej do Wolfsberga ter ukinitvijo proge med Velenjem in Dravogradom leta 1968.

Proga št. 34 Maribor–Prevalje–državna meja, ki je dolga 82,1 kilometra, je danes regionalna proga in je v celoti enotirna ter ne elektrificirana. Na progi je 8 železniških postaj (brez postaje Maribor), 17 železniških postajališč, 42 nivojskih prehodov ter trije predori. Proga je z Republiko Avstrijo povezana preko mejnega prehoda Holmec v smeri proti Celovcu.

 

Cilji projekta:

 • zagotovitev interoperabilnosti,
 • odprava ozkih grl,
 • zvišanje največje dovoljene hitrosti vlakov,
 • omogočeno obratovanje daljših tovornih vlakov,
 • fleksibilnejše odvijanje železniškega prometa,
 • zmanjšanje stroškov vzdrževanja,
 • uvedba daljinskega vodenja prometa,
 • uporabniku prijaznejša infrastruktura,
 • povečanje števila potnikov in skrajšanje potovalnega časa,
 • povečanje prometne varnosti z ureditvijo križanj cest z železnico.

Nadgradnja regionalne železniške proge št. 34 Maribor–Prevalje–državna meja bo potekala po sklopih.

 

Obseg del:

1. sklop - nadgradnja odseka Maribor–Ruše:

 • predvidena izvedba: 2024–2027,
 • ocenjena vrednost: 120 milijonov evrov (od tega predvideno 37,75 mio EUR EU sredstev – ESRR) ureditev železniškega trikotnika Maribor Tezno–Maribor Studenci,
 • nadgradnja in elektrifikacija železniške proge ter nadgradnja obstoječih postajališč Maribor Sokolska, Marles, Limbuš Maribor–Ruše,
 • ureditev nivojskih prehodov cest z železnico,
 • ureditev telekomunikacijskih naprav.

 

2. sklop - nadgradnja odseka Sveti Danijel–Dravograd–d. m.:

 • predvidena izvedba: 2025–2026,
 • ocenjena vrednost: 103,7 milijona evrov (od tega predvideno 86,6 mio EUR EU sredstev – NOO),
 • nadgradnja obstoječih postaj in postajališč.

 

3. sklop - nadgradnja odseka Ruše–Sveti Danijel:

 • predvidena izvedba: 2025–2027,
 • ocenjena vrednost: 53,60 milijona evrov,
 • nadgradnja obstoječih postaj in postajališč,
 • ureditev nivojskih prehodov cest z železnico,
 • ureditev telekomunikacijskih naprav.

 

4. sklop - uvedba daljinskega vodenja na progi Maribor–Prevalje–d.m. ter nadgradnja SV in TK naprav:

 • predvidena izvedba: 2027–2030,
 • ocenjena vrednost: 59,4 milijona evrov,
 • nadgradnja signalnovarnostnih naprav,
 • vzpostavitev sistema za obveščanje potnikov,
 • vzpostavitev nadzornega sistema SCADA.

 

Financiranje projekta

Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 346,82 milijona evrov. Predvideno je sofinanciranje projekta z evropskimi sredstvi v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 37,75 milijona evrov. Odobrena so povratna sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost v višini 86,6 milijona evrov.

 

Potek regionalne proge Maribor–Prevalje–d. m.