Posodobitev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav

Obseg del:

  • nadgradnja signalnovarnostnih naprav na progi Zidani Most–Šentilj–d. m. in progi Zidani Most–Ljubljana,
  • zamenjava/prilagoditev obstoječih relejnih signalnovarnostnih (SV) naprav z elektronskimi SV napravami,
  • nadgradnja naprav avtomatskega progovnega bloka (APB), postavitev APB blokovnih odsekov za oba tira in v obe smeri, zagotavljanje medpostajne odvisnosti in obojestranskega prometa vlakov na dvotirnih progah,
  • zamenjava obstoječih SV naprav na zavarovanih nivojskih prehodih,
  • vgradnja telekomunikacijskega prenosnega omrežja in podatkovnega omrežja v CVP in na glavnih progah JŽI,
  • obveščanje potnikov (najava prihoda vlakov, zamude, SOS),
  • vzpostavitev video nadzora za varnost potnikov in nadzor objektov in naprav na postajah,
  • vgradnja sistemov za detekcijo plazov,
  • vzpostavitev sistemov za nadzor varnostno relevantnih in ne-varnostnih sistemov SCADA (razsvetljava postaj, gretje kretnic, agregatov za pomožno napajanje, klima naprav za prostore, kjer so nameščene signalnovarnostne in telekomunikacijske (SVTK) naprave, pristopne kontrole v varovane prostore, …).