NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE POSTAJE JESENICE

Železniške postaja Jesenice se nahaja na glavni železniški progi št. 20 na relaciji Ljubljana–Jesenice–d. m.

Cilji projkta:

 • povečanje hitrosti skozi postajno območje in s tem skrajšanje potovalnih časov,
 • optimizacija tirne sheme s prilagoditvami tirnih naprav in peronov,
 • uporabniku prijaznejša infrastruktura z ureditvijo novih dostopnih poti ter zunanje okolice,
 • povečanje stopnje varnosti prometa in potnikov predvsem za funkcionalno ovirane osebe,
 • Povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo z izgradnjo prenosne elektronapajalne postaje (ENP),
 • omogočeno obratovanje daljših tovornih vlakov dolžine 740 m,
 • nadgradnja železniške povezave Jesenice–Hrušica in gradnja dveh novih železniških postajališč primestnega značaja bo povečala dostopnost železniškega prometa ljudem v širši okolici in izboljšala medkrajevno povezavo.

Obseg del:

 • nadgradnja tirov,
 • gradnja nove peronske infrastrukture in rekonstrukcija dveh obstoječih peronov,
 • podaljšanje podhoda, s katerim se poleg dostopa do peronske infrastrukture povežeta tudi center mesta Jesenice in Podmežakla ter se tako omogoči varen prehod pešcev med severno in južno stranjo Jesenic,
 • obnova obstoječega podvoza,
 • nadgradnja vozne mreže,
 • prilagoditev signalnovarnostnih, telekomunikacijskih in elektroenergetskih naprav,
 • gradnja nove prenosne elektronapajalne postaje (ENP),
 • obnova avle, sanitarij in ureditev zunanjega ovoja postajnega poslopja železniške postaje Jesenice,
 • ureditev razsvetljave inparkirišča na območju postajnega poslopja,
 • nadgradnja železniške povezave Jesenice–Hrušica in gradnja dveh novih železniških postajališč z ureditvijo dostopnih poti,
 • gradnja novega mostu čez potok Jesenica.

Izvedba projekta je predvidena v obdobju od 2024 do 2025.

Finančna sredstva

Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 139,46 milijona evrov. Zagotovljeno je tudi EU sofinanciranje iz Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) v višini 56,56 milijona evrov.