Nadgradnja železniške proge državna meja–Dobova–Sevnica

 Logotip: Sofinancira Evropska unija

Odsek d. m.–Dobova–Zidani Most leži na glavni železniški progi št. 10 d. m.–Dobova–Ljubljana in predstavlja na območju Slovenije glavno prometno povezavo Hrvaške s Slovenijo. Je tudi del jedrnega omrežja TEN-T ter del Mediteranskega koridorja. Trenutno proga ne zadošča vsem standardom predpisanim z EU direktivami, zato je potrebna nadgradnja, ki bo izboljšala varnost, interoperabilnost in prepustnost proge.

 

Cilji projekta:

 • odprava ozkega grla,
 • zagotavljanje interoperabilnosti,
 • omogočeno obratovanje daljših tovornih vlakov ter vožnja sodobnih vlakov,
 • skrajšanje voznih časov,
 • uporabniku prijaznejša infrastruktura, predvsem za funkcionalno ovirane osebe,
 • povečanje stopnje varnosti prometa,
 • učinkovitejše vodenje prometa,
 • zmanjšanje hrupa,
 • boljša dostopnost do posameznih regij in boljša medregijska povezava.

 

Obseg del:

 • nadgradnja železniških postaj Brežice, Krško, Brestanica, Blanca, Sevnica in Breg ter postajališč Libna in Loka,
 • nadgradnja medpostajnih odsekov d. m.–Dobova, Dobova–Brežice, Brežice–Krško, Krško–Sevnica in postaje Dobova.

 Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije.

 

Financiranje

Ocenjena vrednost projekta znaša 431,92 milijona evrov. Za izdelavo projektne dokumentacije je zagotovljeno sofinanciranje iz Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) v višini 6,97 milijona evrov.