Ureditev križanj cest z železnico

TRAJANJE: maj 2020–januar 2022
VREDNOST: 18,9 milijona evrov

Eden izmed ciljev nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–d. m. je tudi povečanje varnosti v prometu, zato so vsa križanja ceste z železnico urejena tako, da po nadgradnji proge ne bo več nobenega nezavarovanega prehoda.


Dela so bila razdeljena na 6 sklopov oz. faz, ki predstavljajo funkcionalno zaključene celote:

  • Faza 1: Ukinitev nivojskega prehoda v Pesnici ter izvedba povezovalne ceste na obstoječ podvoz.
  • Faza 2: Ukinitev treh nivojskih prehodov (Ranca 1, Ranca 2, Ranca 3) ter izvedba križanja regionalne ceste z novim 204 metrov dolgim nadvozom ter izgradnja povezovalnih cest.
  • Faza 3: Zavarovanje obstoječega nivojskega prehoda Ranca 4.
  • Faza 4: Ukinitev dveh nivojskih prehodov (Štrihovec 1, Štrihovec 2) ter izvedba križanja lokalne ceste z novim 166 metrov dolgim nadvozom ter izgradnja povezovalnih cest.
  • Faza 5: Ureditev obstoječega zavarovanega prehoda Štrihovec 4.
  • Faza 6: Ukinitev nivojskega prehoda Šentilj 1 ter gradnje povezovalne ceste do obstoječega zavarovanega nivojskega prehoda Šentilj 2.Zemljevid: Načrt poteka železniške proge Pesnica - Šentilj - državna meja