UREDITEV IZVENNIVOJSKIH DOSTOPOV NA PERONE IN UKINITEV NIVOJSKIH KRIŽANJ CESTE Z ŽELEZNICO NA POSTAJAH

Obseg del:

 • gradnja izvennivojskih dostopov na perone na postajah Laze, Kresnice, Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Šentjur, Ponikva in Rače ter na postajališču Štore,
 • optimizacija oz. rekonstrukcija tirov na postajah Laze, Kresnice, Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Šentjur, Ponikva in Rače (delna ali celovita prilagoditev tirne sheme),
 • ukinitev nivojskega križanja ceste z železnico na postajališču Štore.

 

 

UREDITEV ŽELEZNIŠKEGA POSTAJALIŠČA ŠTORE

IZVEDBA: junij 2019–marec 2020

VREDNOST: 2,4 milijona evrov

Nadgradnja železniškega postajališča Štore je zajemala gradnjo dveh novih peronov, vključno s pripadajočo opremo (nadstreški za potnike, klopi, usmerjevalne table, razsvetljava itd.) in gradnjo novega podhoda z zavetiščem ter dvigali, ki omogočajo lažji in varnejši dostop gibalno oviranim osebam. Ob postajališču so bila urejena tudi nova parkirna mesta. Ukinjen je bil nivojski prehod Štore v km 531+737 ter prilagojene so bile signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave.

 

 

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE ZAGORJE

Ureditev bo predvidoma zajemala:

 • gradnjo novega nadhoda na peronsko infrastrukturo s stopnišči in dvigali,
 • gradnjo nove peronske infrastrukture vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table itd.),
 • ureditev čakalnice, sanitarij,
 • ureditev ustreznih površin za parkiranje na območju železniške postaje in vzpostavitev P+R sistema,
 • ureditev novega avtobusnega postajališča in obračališča,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže.

Predviden začetek izvedbe je v prvi polovici leta 2022. Gradnja bo trajala predvidoma 12 mesecev. Predvideno je sofinanciranje z evropskimi sredstvi.

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE ŠENTJUR

Ureditev bo predvidoma zajemala:

 • gradnjo novega podhoda s pripadajočimi nadstreški, stopniščem in dvigali,
 • gradnjo novega otočnega perona, vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table itd.),
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže,
 • delno prilagoditev tirne sheme,
 • ureditev ustreznih površin za parkiranje na območju železniške postaje.

Predviden začetek izvedbe je v prvi polovici leta 2022. Gradnja bo predvidoma trajala 10 mesecev.

 

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE PONIKVA

Ureditev bo predvidoma zajemala:

 • gradnjo novega podhoda na peronsko infrastrukturo s stopnišči in dvigali,
 • gradnjo peronske infrastrukture vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table itd.),
 • ureditev tirne infrastrukture,
 • delno prilagoditev tirne sheme,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže,
 • ureditev ustreznih površin za parkiranje na območju železniške postaje.

Izvedba je predvidena v letu 2023.

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE RAČE

Ureditev bo predvidoma zajemala:

 • gradnjo novega podhoda na peronsko infrastrukturo s stopnišči in dvigali,
 • gradnjo peronske infrastrukture vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table itd.),
 • ureditev tirne infrastrukture,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže.

Izvedba je predvidena v letu 2023.

 

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE TRBOVLJE

Ureditev bo predvidoma zajemala:

 • gradnjo novega nadhoda na peronsko infrastrukturo s stopnišči in dvigali,
 • gradnjo nove peronske infrastrukture vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table itd.),
 • ureditev tirne infrastrukture,
 • ureditev postajnega poslopja (čakalnice, sanitarije),
 • ureditev prostora za izposojo koles,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže.

Izvedba je predvidena v letih 2024-2025.

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE LITIJA

Ureditev bo predvidoma zajemala:

 • gradnjo dodatnega tira, ki bo namenjen za ustavljanje potniških vlakov na relaciji Litija–Ljubljana,
 • gradnjo dveh novih otočnih peronov vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table itd.),
 • ureditev obstoječega podhoda (vgradnja dvigal) za dostop na peronsko infrastrukturo za funkcionalno ovirane in invalidne osebe,
 • gradnjo novih javnih sanitarij in ureditev nadstrešnic pred postajnim poslopjem,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže.

Izvedba je predvidena v letih 2024-2025.

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE HRASTNIK

Ureditev bo predvidoma zajemala:

 • gradnjo novega nadhoda za potnike na peronsko infrastrukturo, ki bo prilagojen funkcionalno oviranim in invalidnim osebam ter kolesarjem,
 • gradnjo nove peronske infrastrukture vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table itd.),
 • ureditev čakalnice in sanitarij,
 • ureditev tirne infrastrukture,
 • ureditev postajnega poslopja,
 • ureditev parkirišča,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže.

Izvedba je predvidena v letih 2025-2026.

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE KRESNICE

Ureditev bo predvidoma zajemala:

 • gradnjo novega podhoda z dvigalom in nadstreški, ki bo prilagojen funkcionalno oviranim in invalidnim osebam ter kolesarjem,
 • gradnjo nove peronske infrastrukture vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table itd.),
 • ureditev tirne infrastrukture,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže,
 • ureditev ustreznih površin za parkiranje na območju železniške postaje.

Izvedba je predvidena v letu 2026.

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE LAZE

Ureditev bo predvidoma zajemala:

 • gradnjo novega pokritega otočnega perona vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table itd.),
 • gradnjo novega podhoda, ki bo prilagojen za funkcionalno ovirane in invalidne osebe ter kolesarje,
 • ureditev tirne infrastrukture,
 • ureditev ustreznih površin za parkiranje na območju železniške postaje,
 • gradnjo nove kolesarnice,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže.

Izvedba je predvidena v letu 2025.