Nadgradnja železniških postaj Celje in Laško

TRAJANJE: oktober 2016–junij 2018
VREDNOST: 36,6 milijona evrov

Dela na železniški postaji Celje 

Na železniški postaji Celje, tovornem in potniškem delu, je bilo zamenjanih 11,5 kilometrov tirov, tirne naprave, 23,8 kilometrov vozne mreže ter elektro in strojne inštalacije.

Na potniškem delu postaje sta bila na novo zgrajena dva perona vključno z nadstrešnicami in zavetišči, peron ob postajni stavbi je bil rekonstruiran, vgrajena pa so bila tudi tri dvigala za dostope na perone, ki omogočajo dostop gibalno oviranim osebam.

Na železniški postaji Celje so bili obnovljeni in sanirani štirje obstoječi podhodi, obnovljen in saniran, pa je bil tudi podvoz na Teharski cesti z novim črpališčem.

Vrednost del na železniški postaji Celje znaša 26,1 milijonov evrov.

Dela na železniški postaji Laško

Na območju železniške postaje je bilo zamenjanih vseh pet tirov v skupni dolžini 3,9 kilometrov, zamenjanih je bilo vseh 14 kretnic, 6,8 kilometrov vozne mreže ter elektro in strojne inštalacije. Saniran je bil tudi stari podvoz ter jeklen most preko Savinje.

Na železniški postaji je zgrajen novi podhod s tremi dvigali ter dva nova perona (otočni dolžine 250 metrov ter bočni dolžine 150 metrov). Na postajnem poslopju je bila obnovljena celotna fasada, popolnoma nove so sanitarije in tudi čakalnica za uporabnike železniških storitev. Novi sta tudi dve parkirišči za uporabnike železniških storitev, postaja pa je poponoma dostopna in uporabna tudi za gibalno ovirane osebe.

Vrednost del na železniški postaji Laško znaša 10,5 mio EUR z DDV.