Nadgradnja železniških odsekov Zidani Most–Rimske Toplice in železniške postaje Rimske Toplice

TRAJANJE: marec 2019–avgust 2020
VREDNOST: 77,7 milijona evrov

Na železniški postaji Rimske Toplice in železniškem odseku Zidani Most–Rimske Toplice je predvidena nadgradnja 15,8 kilometrov tirov, 19,7 kilometrov vozne mreže, ureditev elektro in strojnih inštalacij na območju postaje in sanacija obstoječih objektov (28 prepustov, 2 mostova, podvoz, 26 opornih oz. podpornih zidov).

Sočasno z nadgradnjo železniške proge se izvajajo tudi gradbena dela za nadgradnjo in ureditev železniške postaje Rimske Toplice, kjer se gradi novi podhod prilagojen gibalno oviranim osebam in novi peron z nadstrešnico. Predvidena je tudi ureditev postajne zgradbe in okolice.

V sklopu nadgradnje železniške postaje Rimske Toplice bo ukinjen nivojski prehod. Nadomestil ga bo novi podvoz, ki bo omogočil navezavo na regionalno cesto Rimske Toplice–Jurklošter. Ukrep obsega tudi gradnjo 570 metrov dolge povezovalne ceste, gradnjo 475 metrov dolgega odseka regionalne ceste R3-680/1223 Rimske Toplice–Jurklošter ter gradnjo 160 metrov dolge pilotne stene in izvedbo vodnogospodarskih ureditev.


Skica izvedbe Izvennivojskega križanja Rimske Toplice

Železniški odsek Zidani most–Rimske Toplice

Železniška postaja Rimske Toplice