Nadgradnja železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja

TRAJANJE: avgust 2018–avgust 2019
VREDNOST: 45,87 milijona evrov

Nadgradnja železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja je prvi del nadgradnje železniške proge med Mariborom in Šentiljem.

V okviru pogodbe je bila izvedena nadgradnja 11 km dolgega obstoječega tira na odseku Pesnica–Šentilj–državna meja, ki je zajemala zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja, 14 km tirnic, 11 kretnic in 14,3 km vozne mreže. Izvedena je bila tudi rekonstrukcija obstoječih ter gradnja novih premostitvenih objektov. Glavnina del na odpri progi je bila izvedena v okviru 50 dnevne popolne zapore železniške proge, ki je trajala od 26.10. do 15.12.2018.

ŽELEZNIŠKA POSTAJA PESNICA

Na železniški postaji Pesnica sta zgrajena dva nova perona, nov podhod za potnike, ki omogoča prehod prebivalcem iz ene strani na drugo stran železniške postaje ter dve dvigali, ki omogočata dostop tudi funkcionalno oviranim osebam.
Ob železniški postaji Pesnica, v območju perona, je na levi strani proge novo asfaltirano parkirišče z 20 parkirišči za osebna vozila ter enim parkirnim mestom rezerviranim za funkcionalno ovirane osebe.

ŽELEZNIŠKA POSTAJA ŠENTILJ

Nadgradnja železniške postaje Šentilj je zajemala ureditev postaje in dostopa tudi funkcionalno oviranim osebam ter postavitev dveh novih peronov. Na območju, kjer je bil železniški prehod, je zgrajen nov podhod za potnike z dvigali, ki omogoča prehod prebivalcem iz ene strani na drugo stran železniške postaje.

V celoti je nadgrajen tudi odsek med železniško postajo Šentilj in državno mejo, kjer je bil zahtevnejši poseg rekonstrukcija obstoječega predora v Šentilju. Za predorom Šentilj je obstoječi nadhod čez železniško progo zamenjan z novim.

Na odseku Pesnica–Šentilj–državna meja bo do konca leta 2021 nameščenih 10,24 km protihrupnih ograj. 

PUBLIKACIJE

VIDEO