Nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno, železniške postaje Maribor in nadgradnja progovnega odseka Maribor–Počehova

TRAJANJE: februar 2019–september 2020
VREDNOST: 55,5 milijona evrov

Nadgradnja odseka je zajemala nadgradnjo železniških postaj Maribor Tezno in Maribor, nadgradnjo odseka med Mariborom in Počehovo ter izvedbo protihrupne zaščite.

ŽELEZNIŠKA POSTAJA MARIBOR TEZNO

Dela na železniški postaji Maribor Tezno so se pričela januarja 2019 in so bila zaključena v mesecu aprilu 2019. Nadgradnja postaje je zajemala zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja železniške proge za zagotovitev kategorije D4 na tirih 48, 49, 50 in 51, menjavo kretnic, ureditev odvodnjavanja, vozne mreža ter prestavitev in zaščito signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav.
Vrednost nadgradnje postaje Tezno, ki je del skupne pogodbe, je znašala cca 6,1 milijona EUR.

Po zaključku investicije je eden izmed ciljev, da se bodo storitve tovornega prometa izvajale na postaji Tezno, postaja Maribor pa bo v večji meri namenjena zgolj izvajanju potniškega prometa.

ŽELEZNIŠKA POSTAJA MARIBOR

Nadgradnja železniške postaje je zajemala:

  • nadgradnjo določenih obstoječih tirov za zagotovitev kategorije D4,
  • zamenjavo vozne mreže,
  • nadgradnjo dveh obstoječih peronov,
  • gradnjo enega novega otočnega perona,
  • podaljšanje obstoječega podhoda pod vsemi tiri z nadkritimi stopnišči, tekočimi stopnicami in dvigali za lažji dostop gibalno oviranim osebam. Dostop na perone bo omogočen z obeh stani podhoda oziroma postaje.
  • preureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav,
  • sanacijo obstoječega podvoza, podpornih zidov ter prepusta,
  • izvedbo 2028 metrov protihrupnih ograj.

Vrednost nadgradnje postaje Maribor, ki je del skupne pogodbe, je ocenjena na cca. 33 milijonov evrov.