Nadgradnja osrednjega dela železniške postaje Ljubljana

Trajanje: 2024–2026
Ocenjena vrednost: 201,10 milijona evrov

V okviru nadgradnje železniške infrastrukture na območju železniške postaje Ljubljana je predvidena ureditev tirov, tirnih naprav, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter nove vozne mreže.
Za varen in lažji dostop potnikov do peronske infrastrukture bo zgrajen nov nadhod s postajno dvorano z dvigali, tekočimi stopnicami ter tudi tekočimi trakovi za hitrejši prehod čez nadhod. Nadhod bo omogočal peš povezavo med centrom mesta in Bežigradom (z Masarykove do Vilharjeve ceste). V postajni dvorani so predvideni prostori za prodajo kart, čakalnica za potnike, sanitarije ipd. Skupna bruto tlorisna površina predvidenih objektov nadhoda s postajno dvorano znaša 13.665 kvadratnih metrov. Nadzemna višina predvidenih objektov bo do največ 24 metrov (sleme strehe), največja globina pa približno -4.8 metra od kote terena (zaklonišče). Prav tako je predvidena rekonstrukcija obstoječega podhoda z razširitvijo za kolesarje ter dostopi na S in J strani ter gradnja dvigal za dostop na perone iz podhoda. Predvidena je tudi nadgradnja peronske infrastrukture s prilagoditvami za gibalno ovirane osebe in dvig peronov na 55 cm nad gornjim robom tirnice, z novimi nadstreški.