Izvedba protihrupnih ograj na železniškem odseku Zidani Most–Celje

TRAJANJE: maj 2017– maj 2020
VREDNOST: 2,9 milijona evrov

Izvedenih je bilo 3,5 kilometra protihrupnih ograj na več različnih lokacijah, ki so preobremenjene s hrupom. Lokacije so podane v razpredelnici v nadaljevanju. Dela so bila izvedena vzporedno z izvajanjem gradbenih del.

Številka ograje Lokacija Dolžina
PHO - 1 Marija Gradec 224,00
PHO - 2 Marija Gradec 234,12
PHO - 3 Laško - Rožnik 223,72
PHO - 4 Laško - Rimska cesta 359,36
PHO - 5 Laško - Celjska cesta 451,40
PHO - 6 Laško - Cesta v Debro 972,90
PHO - 7 Laško - Celjska cesta 190,20
PHO - 8 Debro 315,40
PHO - 9 Zagrad 444,50
PHO - 10 Celje 83,95
  Skupaj 3.499,55