Izvedba aktivne protihrupne zaščite na odseku Pesnica–Šentilj–d. m.

TRAJANJE: marec 2019–december 2021
VREDNOST: 10,1 milijona evrov

Postavljenih je bilo 8.368 metrov protihrupnih ograj na več različnih lokacijah, ki so bile preobremenjene s hrupom. Lokacije so podane v razpredelnici v nadaljevanju. Dela so bila izvedena vzporedno z izvajanjem gradbenih del.

Številka ograje Lokacija Dolžina [m]
APO-05 Pesnica 404,00
APO-06 Pesnica 469,00
APO-08 Pesnica 288,00
APO-09 Ranca 312,00
APO-10 Ranca 249,00
APO-11 Jelenče 280,00
APO-12 Jelenče 376,00
APO-13 Ranca 746,00
APO-14 Ranca 496,00
APO-15 Cirknica 448,00
APO-16 Cirknica 207,00
APO-17 Cirknica 235,00
APO-18 Cirknica 270,00
APO-19a Štrihovec 416,00
APO-19b Štrihovec 134,00
APO-19c Štrihovec 376,00
APO-21 Šentilj 236,00
APO-21a Šentilj 114,00
APO-22a Šentilj 321,00
APO-22b Šentilj 162,00
APO-22c Šentilj 63,00
APO-22d Šentilj 112,00
APO-24a Šentilj 229,00
APO-24b Šentilj 8,00
APO-24c Šentilj 230,00
APO-25 Šentilj 44,00
APO-26 Šentilj 282,00
APO-27 Šentilj 406,00
APO-28 Šentilj 116,00
APO-29 Šentilj 339,00
  Skupaj: 8.368,00 metrov