Izgradnja odseka od Počehove do Pesnice z gradnjo novega predora Pekel in viadukta Pesnica

TRAJANJE: 30 mesecev od uvedbe v delo, ki bo predvidoma oktobra 2020
VREDNOST: 101 milijon evrov

  • Gradnja železniškega odseka v dolžini 3,7 km zajema:
  • izgradnjo predora Pekel v dolžini 1530 m vključno z reševalnim rovom,
  • izgradnjo viadukta Pesnica v dolžini 896 m,
  • izgradnjo podvoza Pesnica,
  • izgradnjo opornih in podpornih konstrukcij,
  • ureditev tirov in tirnih naprav ter električnega voznega omrežja,
  • ureditev cest s prometno opremo ter izgradnjo aktivne protihrupne zaščite.

 

Pesnica-Šentilj

Pesnica

Šentilj