Izgradnja odseka od Počehove do Pesnice z gradnjo novega predora Pekel in viadukta Pesnica

TRAJANJE: september 2020–februar 2023
VREDNOST: 101 milijon evrov

Gradnja železniškega odseka v dolžini 3,7 km zajema:

  • izgradnjo predora Pekel v dolžini 1530 m vključno z reševalnim rovom,
  • izgradnjo viadukta Pesnica v dolžini 896 m,
  • izgradnjo podvoza Pesnica,
  • izgradnjo opornih in podpornih konstrukcij,
  • ureditev tirov in tirnih naprav ter električnega voznega omrežja,
  • ureditev cest s prometno opremo ter
  • gradnjo aktivne protihrupne zaščite - 2.518 m protihrupnih ograj.

Vožnja prvega rednega vlaka skozi nov predor Pekel in čez nov viadukt Pesnica:

 Predstavitev del: