Gradnja nadomestnih železniških nadvozov čez Šmartinsko in Potrčevo cesto 

Gradnja nadomestnih železniških nadvozov čez Šmartinsko in Potrčevo cesto zajema območje vzhodno od obstoječega podvoza Šmartinska cesta do začetka železniške postaje Ljubljana preko podvoza Potrčeve ulice.
Predvidena je nadgradnja železniškega nadvoza čez Šmartinsko in Potrčevo cesto, ureditev javne železniške infrastrukture na območju vzhodno od osrednje železniške postaje Ljubljana, vključno z nadhodom čez Potrčevo cesto. Prav tako je predvidena ureditev tirov in tirnih naprav, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter nove vozne mreže.
Predvidena je tudi selitev železniške črpalke za gorivo ter pralnice potniških kompozicij na območje železniške postaje Moste. Za izvedbo sklopa D je potrebna izdelava projektne dokumentacije za nekatere objekte, ki so predvideni v projektiranju ŽOLP 2.

V izdelavi je projektna dokumentacija.