Gradnja mostu čez Savinjo v Marija Gradcu pri Laškem

TRAJANJE: februar 2019– oktober 2020
VREDNOST: 6,68 milijona evrov

Most z asimetričnima razponoma bo dolg 123 metrov, pri čemer bo prvi razpon dolg 75, drugi pa 48 metrov. Oprt bo na eno rečno podporo, locirano izven glavnega vodotoka na prodnem nanosu, ki se je formiral kot posledica toka reke Savinje skozi ovinek. Predvidene so še tri oporne konstrukcije, dve podporni konstrukciji in ureditev cest. Zasnovan je kot kontinuirana okvirna prednapeta konstrukcija preko dveh polj s škatlastim prečnim prerezom spremenljive konstrukcijske višine. Nad asimetrično postavljenim vmesnim stebrom znaša višina konstrukcije 4,6 metra, nad obema krajnima opornikoma pa 2,6 metra.

Novi most v Marija Gradcu bo povezoval glavno cesto G1-5/0328 Laško–Šmarjeta na desnem bregu Savinje s cesto R3-681/4006 Laško–Breze–Šentjur na levem bregu.


Lokacija mostu čez Savinjo v Marija Gradcu