Gradnja mostu čez Savinjo v Marija Gradcu pri Laškem

TRAJANJE: februar 2019– november 2020
VREDNOST: 6,68 milijona evrov

Most z asimetričnima razponoma je dolg 123 metrov, pri čemer je prvi razpon dolg 75, drugi pa 48 metrov. Oprt je na eno rečno podporo, locirano izven glavnega vodotoka na prodnem nanosu, ki se je formiral kot posledica toka reke Savinje skozi ovinek. Zgrajene so bile tudi tri oporne in dve podporni konstrukciji. Most je zasnovan kot kontinuirana okvirna prednapeta konstrukcija preko dveh polj s škatlastim prečnim prerezom spremenljive konstrukcijske višine. Nad asimetrično postavljenim vmesnim stebrom znaša višina konstrukcije 4,6 metra, nad obema krajnima opornikoma pa 2,6 metra.


Novi most v Marija Gradcu povezuje glavno cesto G1-5/0328 Laško–Šmarjeta na desnem bregu Savinje s cesto R3-681/4006 Laško–Breze–Šentjur na levem bregu.

Lokacija mostu čez Savinjo v Marija Gradcu

Lokacija mostu čez Savinjo v Marija Gradcu
Lokacija mostu čez Savinjo v Marija Gradcu