Vsak železniški prehod čez elektrificirano železniško progo je zavarovan z omejevalci višine

Ob elektrifikaciji železniške proge med Pragerskim in Hodošem so se izvedle infrastrukturne posodobitve na katere morajo biti še posebej pozorni vozniki in uporabniki cestnega prometa, ki uporabljajo višja vozila ali prevažajo visoko naložen tovor.

Železniški prehodi so zavarovani z višinskimi profili – omejevalci višine, ki opozarjajo uporabnike cestnega prometa na potencialno preseženo višino in nevarnost stika z vodniki nad progo v primeru nadaljevanja vožnje. Nepooblaščeno približevanje nameščenim električnim daljnovodom je izjemno nevarno, saj lahko naključni stik z visoko napetostjo povzroči hude poškodbe ali celo smrt. Zaradi visoke napetosti je nevarno že približevanje vodnikom, visokonapetostna iskra lahko namreč preskoči na precejšno razdaljo. Poleg nevarnosti za ljudi pa lahko stik z vodniki in drugimi podobnimi elementi, z železnimi letvami, kmetijsko opremo, gradbenimi stroji ter drugimi predmeti, katerih višina presega dovoljeno višino pri prečkanju železniškega prehoda, povzroči okvare na napravah, kar s seboj prinese ustavitev železniškega prometa in ogromne stroške za odpravo posledic ter posledično tudi zamude vlakov.