Novogradnja železniške proge Tivolski lok

Projekt izgradnje Tivolskega loka  obsega izgradnjo direktne povezave med dvotirno železniško progo št. 50 Ljubljana–Sežana–d.m. in enotirno železniško progo št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m.,  saj se z naraščajočim prometom preko območja ljubljanskega železniškega vozlišča že dalj časa kažejo potrebe po vzpostavitvi direktne vožnje vlakov iz smeri Primorske proti Gorenjski (in obratno), mimo glavne železniške postaje Ljubljana.

Cilji projekta:

  • povečanje pretočnosti prometa,
  • skrajšanje potovalnih časov,
  • povečanje prometne varnosti,
  • izboljšava stabilnosti voznega reda,
  • razbremenitev železniške postaje Ljubljana.

V marcu leta 2015 je bil s strani ministra za infrastrukturo podpisan Sklep o potrditvi Pobude.   Februarja 2016 je Vlada RS sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za Tivolski lok.

Projekt je trenutno v fazi usklajevanja izvedljive variante z Mestno občino Ljubljana.