Novogradnja železniške proge Tivolski lok

Projekt izgradnje Tivolskega loka  obsega izgradnjo direktne povezave med dvotirno železniško progo št. 50 Ljubljana–Sežana (d.m.) in med enotirno železniško progo št. 20 Ljubljana–Jesenice (d.m.),  saj se z naraščajočim prometom preko ljubljanskega železniškega vozlišča že dalj časa kažejo potrebe po vzpostavitvi direktne vožnje vlakov iz smeri Primorske prot Gorenjski (in obratno), mimo glavne železniške postaje Ljubljana.

Cilji projekta:

  • povečanje pretočnosti prometa,
  • skrajšanje potovalnih časov,
  • povečanje prometne varnosti,
  • izboljšava stabilnosti voznega reda,
  • razbremenitev železniške postaje Ljubljana.

V marcu leta 2015 je bil s strani ministra podpisan Sklep o potrditvi Pobude za pričetek Državnega prostorskega načrta za Tivolski lok.

Projekt je trenutno v fazi preverjanja izvedljivosti variante, ki je bila usklajena med Direkcijo RS za infrastrukturo in Mestno občino Ljubljana.